Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

V Návrate všetku našu energiu venujeme tomu, aby deti vyrastali v rodine a mali dlhodobý vzťah založený na bezpečí, láske, prijatí a istote.

Pomôžte nám budovať pre ne bezpečný domov a vzťahy s rodičmi.

Ako darovať 2% Návratu (postup, termíny a tlačivá):

Názov: Návrat

Sídlo: Pluhová 1, 831 03 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31746209Ako využívame 2% z dane:

2% z dane sú pre nás veľmi dôležité, pretože na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi môžeme ihneď disponovať a pružne reagovať na potreby detí a rodín ponukou našich služieb. Napríklad nám umožňujú spolu s náhradnou rodinou začať pracovať na budovaní vzťahu s prijatým dieťaťom hneď po jeho osvojení, a tak od začiatku vytvárať zdravú vzťahovú väzbu.

 

Čo sa už podarilo aj vďaka 2%: 

  • našli sme náhradnú rodinu už viac ako 1000 znevýhodneným deťom (vyšší vek, iné etnikum, hendikep, zdravotné problémy...)
  • venujeme sa systémovým zmenám, zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí
  • viac ako 750 náhradným rodinám poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie
  • odborne pomáhame vyše 300 deťom z ohrozených rodín, aby nemuseli byť z rodiny odobraté
  • Ako sme pomáhali v roku 2019?

 

 Ďakujeme!


 

Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. § 12 ods 7. písm a, b príjem z podielu zaplatenej dane a príjem získaný darovaním nie je predmetom dane.