Bratislava

Kontaktné údaje

Názov Návrat, o. z. a Centrum Návrat v Bratislave
Sídlo Pluhová 1, 831 03 Bratislava
Tel. číslo +421 252 444 361
Sanácia rodín +421 918 111 155
Public Relations & Fundraising +421 905 216 745
E-mail navrat@navrat.sk
Osobné konzultácie Podľa dohody na uvedených tel. číslach, prípadne po dohodnutí osobne v Centre Návrat.

Bankové spojenie

Banka Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN SK14 3100 0000 0040 0045 8116
SWIFT LUBASKBX
IČO 31746209
DIČ 2020856376
IČ DPH SK2020856376 (registrácia pre daň podľa §7a platná od 28.7.2021)

Návrat, o. z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-10539.
Návrat poskytuje služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č. 8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2. 5. 2016 a predĺženie č. 5151/2016-M_OSSODRAK-1 zo dňa 31. 3. 2016, ktorým sa predlžujú rozhodnutia č. 1993/2006-I/21 AK zo dňa 28. marca 2006 a č. 28630/2006-I/21 AK zo dňa 22. decembra 2006.

Ako sa k nám dostanete?

Električkou 2 alebo 4 na Zátišie,
50, 51 alebo 98 na zastávku MiÚ Nové mesto (Polus City Center) a potom peši smerom ku Kuchajde.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii