Vzdelávanie
SR
Termín: podľa záujmu

Vzťahová väzba u detí s náročnými detskými skúsenosťami

Základy pre starostlivosť o dieťa v náhradnej rodine.

Rozsah: 3 hod
Príspevok: 30 eur

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu a realizovať u vás.

Kontaktujte: navrat@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii