Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka
slavka.andilova@navrat.sk

 

S Návratom som sa stretla už počas vysokoškolských štúdií, keď som si zvolila jedinečnú a pre mňa skvelú možnosť nahliadnuť do práce s rodinami, ktoré prijali dieťa - teda hlavne do práce a prežívania detí, ktoré si našli svoj nový domov. Od r.2000 po ukončení vysokoškolského štúdia ako interný zamestnanec Centra Návrat v Prešove som mala možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí rodičmi veľmi túžili byť. Práca bola pre mňa zážitkom - chápať a mať dôveru ľudí, ktorí sa nám počas prípravy zverujú s "najosobnejšími" motívmi a pohnútkami, je pre mňa veľmi zaväzujúce aj profesijne - aby som sa ďalej posúvala v téme - aj ako človeka i rodiča - aby som sa pozrela a videla možno z iného uhla aj svoje rodičovstvo. :D
V súčasnej dobe som viac v službách pre rodiny a deti v krízových situáciách. Viac v službách sanácie rodín, čo je nová poloha, nový – iný pohľad na rodinu, vzťahy, ich silu a dôsledky, keď veci nejdú tak, ako by mali.
...teda za tých 15 rokov som sa do témy vzťahov, prijatia, neprijatia, strachu, predsudkov, zranení,... ale aj radosti, objavovania a nadväzovania nového, tešenia sa z drobných krokov a pokrokov vpred celých rodín aj jednotlivcov tak ponorila, že sa téma vzťahov v rodinách objavuje v mojej osobe ako jedna z "interných" a už neoddeliteľných súčastí mňa a môjho nazerania na svet.

 

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • NÁVRAT, o.z. – Centrum Návrat v Prešove - dobrovoľnícka činnosť v združení – koordinačná práca v tíme v programoch pre deti v NRS
  • Komunitná nadácia Prešov - dobrovoľný spracovateľ projektov
  • Združenie Laura, Prešov - projektový manažér mimovládnej organizácie

Vzdelanie a výcviky:

  • Sociálno-psychologický výcvik FF PU – komunikácia
  • Základy terapie pevným objatím /Liptovský Hrádok/
  • Využitie Sandplay v poradenskej práci s klientom, lektor: Mgr. A. Vávrová,
  • Lektor ďalšieho vzdelávania – osvedčenie, Národný ústav celoživotného vzdelávania
  • FF UPJŚ v odbore VaVD Andragogika so špecializáciou na Sociálnu prácu

Mám rada vychádzky do prírody s rodinou, knihy - predovšetkým životopisy, .... som spoločenský tvor tak mám rada stretnutia s priateľmi aj ich rodinami (spoločenstvo)...