Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna pracovníčka a psychologička
lucia.ziakova@navrat.sk

 

V Návrate môžem každý deň robiť niečo, čo má zmysel.
Môžem pomôcť deťom a to ja robím najradšej na svete. S deťmi si rozumiem a niekedy aj s rodičmi a tak sa snažím napomáhať tomu, aby si rozumeli aj navzájom - rodičia a deti. A aby sa navzájom našli, aby bolo stále menej a menej detí bez rodičov a rodičov bez detí. Odkedy viem, aké je rodičovstvo úžasné, chce sa mi do toho ešte viac, aj napriek smutným veciam, ktorým sa v tejto práci nedá vyhnúť. Dôležitá je viera v (N)návrat :-).

Vzdelanie a výcviky:

  • 2009 – Rodinná mediácia, UNITE, Veľká Británia 
  • 2008 – Filiálna terapia, interné vzdelávanie
  • 2007 – Systemický rozhovor, ISZ Košice
  • 2006 – Rozvoj emocionálnej inteligencie, SZŠ Fantázia Banská Bystrica
  • 2004 – Adleriánska psychológia, FF UK Bratislava 
  • 2003 – 2005: Filozofická fakulta UK Bratislava, špecializačné štúdium: školská psychológia
  • 2000 – Manažment neziskových organizácií, OSF Bratislava
  • 1997 – 2002: Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia – pedagogika

 

Vo svojom voľnom čase som najradšej speváčkou, ale momentálne mi na to, pri mojich dvoch intenzívnych deťoch, nezostáva žiadny, takže sa venujem rozvoju mojich rodičovských zručností od rána do večera ☺