Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

psychologička

petra.hlasna@navrat.sk

 

Návrat je pre mňa čarovným miestom. Je to miesto, kde viem, že má práca naozaj zmysel. Napĺňa ma, keď môžem byť nápomocná pri ceste dieťaťa do rodiny alebo posilniť rodinu, aby sa tam malo naozaj dobre. Stretávam sa často s ťažkými príbehmi, spolu o nich hovoríme a stále hľadáme cesty ako ďalej.

Návrat nie je pre mňa len práca, je to tím úžasných ľudí, ktorí ma inšpirujú a posúvajú ma tiež na mojej ceste. Každý deň je iný, každý deň sa naučím niečo nové. Stretávam sa s radosťou, smútkom, nadšením i sklamaním. Každý deň tu má zmysel.

 

Vzdelanie a výcviky:

  • 2011 - doteraz- Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe "Umenie terapie" (800 hodín), Košický inštitút systemickej skúsenosti
  • 2012 - Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia - Psychosomatika
  • Integratívne neurovedecké aspekty vzťahovej väzby
  • 2012 - Magister psychológie na FSVaZ UKF v Nitre
  • 2011 - Kurz systemický rozhovor (20h) Košický inštitút systemickej skúsenosti
  • 2010 - Bakalár psychológie na FF KU v Ružomberku

 

Vo svojom voľnom čase sa plne venujem svojej rodine a našim malých drobcom, ktorí mi zaberú celý môj voľný čas :)