Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

asistentka sociálnej práce

katarina.petko@navrat.sk

Som asistentkou sociálnej práce v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Venujem sa sprevádzaniu a podpore náhradných rodín, ale aj nášmu dobrovoľníckemu tímu, vďaka ktorému môžeme efektívnejšie poskytovať služby klientom. Poskytujem náhradným rodinám tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie a spracovávanie životnej histórie.

 

Vzdelanie a výcviky:

  • 2013: Coachingplus - Workshop: Poradenskej práce s párom a rodinou (13 kreditov)
  • 2012 – 2013: Zuzana Tatárová Dubeková - Filiálna terapia (32 hodín)
  • 2011: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - Sociálno – psychologický výcvik (120 hodín)
  • 2010: Coachingplus - Workshop: Poradenská práca s deťmi a adolescentmi (13 kreditov)
  • 2010: Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici - školenie v oblasti Manažment dobrovoľníkov (32 hodín)
  • 2010: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – titul Bc, odbor: Sociálna práca
  • 2008: Centrum dobrovoľníctva: Výcvik k dobrovoľníckemu programu Opri sa o mňa (20 hodín)

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • 2011 – 2013: Návrat – sociálna pracovníčka, náplňou mojej práce - priama práca s klientmi, operatíva, kluby náhradných rodín (moderovanie stretnutí), administratíva, individuálna podpora a podporná skupina mladých dospievajúcich v náhradných rodinách, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, filiálna terapia, koordinátorstvo a mentoring dobrovoľníkov

Najradšej zo všetkého sa venujem deťom. Sú láskou môjho života. Záleží mi na tom, aby boli v bezpečí a mali vedľa seba milujúceho dospelého človeka. Okrem toho, že sa rada hrám s deťmi, rada utekám do sveta fantázie s knihami a túlam sa na bicykli po rôznych zákutiach prírody.