Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

psychologička
julia.simekova@navrat.sk

 

Venujem sa príprave žiadateľov o adopciu a pestúnstvo, odbornému poradenstvu, podpore a sprevádzaniu náhradných rodín. Poskytujem náhradným rodinám špecializované terapie, tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie a spolu-organizujem podporné aktivity v podobe outdoorových táborov pre mladých dospelých z náhradných rodín, venujem sa aj ich sprevádzaniu a poradenstvu. Špeciálne sa zaoberám aj témou rómskych detí v nerómskych rodinách a spracovávaním životnej histórie (Knihy života) detí v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Vzdelanie a výcviky:

  • som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe "Umenie terapie" v Košiciach
  • kurzy komunikačnej psychoterapie M. Ericksona
  • krátkodobé vzdelávania (Psychologická prvá pomoc, Model rastu V. Satirovej, Životný príbeh a iné)
  • Albert Ludwig´s Universität vo Freiburgu
  • psychológia na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne