Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Pri stretávaní dieťaťa z náhradnej rodiny s biologickými rodičmi sa stretávajú rôzne predstavy, túžby a potreby. Náprave vzťahov pomáha sprevádzanie.

Diskusia o deťoch, ktoré sa narodili do samoty

V roku 2018 sa nám v Návrate podarilo mnoho vecí.  Chceli by sme sa s vami o ne podeliť. 

Tretie pokračovanie príbehu malej Sibél z pohľadu jej pestúnskej mamy.

Pozrite si tretie video o pestúnstve s rodinou Foltínovcov.

Aké je to byť pestúnkou samožiadateľkou? Aká je to láska? 

Našimi klientmi sú aj rodiny, ku ktorým „sociálka“ vstupovať nemusí.

Potom ju mama zobrala k lekárovi a tam sa dozvedela, že ju brucho nebolí, ale že má trápenie.

Chceme žiť  v Krajine Zostávania. Zostávania najmenších detí s ich rodičmi.

Vďaka pravidelným víkendovým pobytom si náhradní rodičia zabezpečujú potrebnú dávku skúseností, rád a povzbudenia okorenenú štipkou špecifického humoru.