Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Návrat, o.z. a Centrum Návrat v Bratislave od 19.7. 2016 pôsobí na novej adrese. Tešíme sa na stretnutia s vami v novom priestore.

Návrat, o. z.

Pluhová 1 
831 03 Bratislava
tel.: +421 252 444 361
e-mail: navrat@navrat.skAko sa k nám dostanete?
električkou 2 alebo 4 na Zátišie,
50, 51 alebo 98 na zastávku MiÚ Nové mesto (Polus City Center) a potom peši smerom ku Kuchajde.

 

 

Infolinka nielen o adopcii: +421 907 80 80 80

(pondelok - štvrtok od 8.30 do 16.30 hod. a v piatok od 8.30 do 15.30 hod.)

 

Bankové údaje
Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116 
SWIFT: LUBASKBX

IČO: 31746209
DIČ: 2020856376
V prípade jednorázového daru prosím použite VS: 444, v prípade pravidelného daru VS: 333. Ďakujeme!

 

Návrat, o. z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-10539.
Návrat poskytuje služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č. 8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2. 5. 2016 a predĺženie č. 5151/2016-M_OSSODRAK-1 zo dňa 31. 3. 2016, ktorým sa predlžujú rozhodnutia č. 1993/2006-I/21 AK zo dňa 28. marca 2006 a č. 28630/2006-I/21 AK zo dňa 22. decembra 2006.

 

Návrat, o. z. má od roku 2018 akreditáciu aj ako Centrum pre deti a rodiny. Celý náš program je dostupný tu pdfProgram_Centra_Návrat.pdf

 
Osobné konzultácie podľa dohody na uvedených tel. číslach, prípadne po dohodnutí osobne v Centre Návrat.

 


 

Centrá pre náhradnú rodinnú starostlivosť a 
centrá pomoci rodine

 

Centrum Návrat v Bratislave
Pluhová 1, 831 03 Bratislava
tel.: +421 252 444 361
sanácia rodín: +421 918 111 155

Public Relations & Fundraising: mob.: +421 905 216 745
navrat@navrat.sk

 

 

Poradenské miesto v Trnave
Trhová 2, 917 01 Trnava
mob.: +421 917 649 478
navrat@navrat.sk

 

Centrum Návrat v Prešove s pôsobnosťou v prešovskom a košickom kraji

a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk


 

Centrum Návrat v Banskej Bystrici 
PRESŤAHOVANÁ NA: Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž) , 974 01 Banská Bystrica
tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817
navratbb@navrat.sk


 


Centrum Návrat v Žiline

Republiky 31, 010 01 Žilina
tel., fax: +421 417 234 273, +421 907 706 523
navratza@navrat.sk

 

 

 

Poradenské miesto v Soblahove pri Trenčíne
mob.: +421 907 706 523

 

Aktuálne kontakty na Kluby náhradných rodín.