Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Vzdelávanie

Ponukový list seminárov a tréningov, ktoré realizujeme pre odborníkov, pomáhajúcich profesionálov a súčasných/budúcich profesionálnych rodičov:

Aktuálne semináre a vzdelávacie podujatia:

 

23. 2. 2021 Vzťahová väzba u detí s ťažkým životným príbehom

- Odporúčania postupov pre rodičov a odborníkov ako budovať vzťah s   dieťaťom s traumatickým zážitkom

- Tvorba porozumenia náročným situáciám, v ktorých sa deti z ohrozených     rodín nachádzajú
- Načrtnutie postupov, ktoré môžu pomôcť k budovaniu zdravého vzťahu
 

16. 3. 2021 Dobrá prax pri vedení prípadových stretnutí

- Kedy je stretnutie užitočný nástroj pre zlepšenie situácie v rodine
- Ako urobiť profesionálnu prípravu
- Ako nastaviť ciele a koho je potrebné na stretnutie prizvať
- Ako viesť stretnutie aby bolo zmysluplné a efektívne

 

15. 4. 2021 Kniha života - východiská a metodika

- Ako hovoriť o minulosti dieťaťa so samotným dieťaťom
- Význam identity pre dieťa v NRS 
- Vhľad do výskumov
- Práca s metodikou Kniha života

 

 

10. 12. 2020 Vzťahová väzba u detí s ťažkým životným príbehom (online cez Zoom) Odporúčania postupov pre rodičov a odborníkov ako budovať vzťah s dieťaťom. Seminár ponúka väčšie porozumenie náročným situáciám, v ktorých sa deti z ohrozených rodín nachádzajú. Načrtnutie postupov, ktoré môžu pomôcť k budovaniu zdravého vzťahu. Počas semináru si teoretické východiská prejdeme na konkrétnych situáciách pri práci s rodinou.

 

16. 12. 2020 Vedenie stretnutí pri práci s rodinami v ťažkej situácii (online cez Zoom) Kedy je stretnutie užitočný nástroj pre zlepšenie situácie v rodine? Ako urobiť profesionálnu prípravu, ako nastaviť ciele a koho je potrebné na stretnutie prizvať? Ako urobiť samotné vedenie stretnutia aby bolo zmysluplné a efektívne? Je možné robiť tieto stretnutia efektívne aj v online priestore? Seminár ponúka nástroje ako definovať realizovateľné ciele, podpornú štruktúru a čo robiť s rušičkami na týchto stretnutiach.

 

25.11.2020 - 19.1.2021 Akreditovaný kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti (60 tréningových hodín) - v aktuálnej situácii tréning nemôžeme realizovať, prihlásených záujemcov budeme kontaktovať e-mailom včas pred ďalším termínom

 

25.-27.5.2021 Tréning lektorov terapie dotykom, BB

 

Celá ponuka otvorených vzdelávacích podujatí - aktuálne sú označené ako NOVÝ TERMÍN a je na ne možné sa prihlásiť:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semináre a kurzy pre náhradných rodičov a opatrovateľov detí, ktoré ponúkame po dohode:

V prípade záujmu, potreby ďalších informácií a podmienok kontaktujte koordinátora konkrétneho Centra Návrat:
Centrum Návrat v Bratislave - Zuzana Nováková, Centrum Návrat v Žiline - Denisa Ničíková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici - Danka Žilinčíková, Centrum Návrat v Prešove - Alena Molčanová.

 

 

 

 

Psychosexuálny vývin dieťaťa: čo je normálne?  

 

Psychosociálny vývin dieťaťa a možnosti nápravy pri jeho nerovnomernostiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trilógia seminárov alebo jednotlivé semináre:

  • Detstvo potrebuje rozprávku - niektoré detstvo terapeutickú (čo, ako, kedy)
  • Detstvo potrebuje hru - niektoré potrebuje terapeutickú (čo, kedy, ako)
  • Detstvo potrebuje smiech - ale najviac rodiča (ako byť rodičom v pohode?)

 

  • Ako zmierniť negatívne správanie dieťaťa hrou?
  • Ako zmierniť negatívne správanie dieťaťa dotykom?
  • Ako zmierniť negatívne správanie dieťaťa komunikáciou?

 

Adaptačná etapa náhradnej rodiny

Čo sa deje prvé týždne a mesiace, keď dieťa prichádza do novej rodiny? Aká je rola náhradného rodiča?

 

Dieťa v náhradnej starostlivosti príbuzných

 

Dospievanie v náhradnej rodine

 

Bezpečná náruč (seminár pre začínajúcich náhradných rodičov)

 

Dočasná náruč (seminár pre profesionálnych rodičov o podpore dieťaťa pri jeho presunoch)

 

Semináre pre odborníkov, učiteľov a pomáhajúcich profesionálov, ktoré ponúkame po dohode:

 

V prípade záujmu, potreby ďalších informácií a podmienok kontaktujte koordinátora konkrétneho Centra Návrat:
Centrum Návrat v Bratislave - Zuzana Nováková, Centrum Návrat v Žiline - Denisa Ničíková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici - Danka Žilinčíková, Centrum Návrat v Prešove - Alena Molčanová.

 

Kniha rodiny - ako nástroj pre podporu rodiny  

Seminár pre profesionálov môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú  mobilizovať zdroje rodiny alebo „sanovať“ vzťahy v rodine.

Rozsah: 6 hod

 

NOVÝ TERMÍN Atlas bezpečia - Špecifiká dieťaťa z náhradnej rodiny alebo dieťaťa s ťažkým životným príbehom v škole

Pozvánka na najbližší otvorený seminár v Banskej Bystrici - jún 2020 tu.

 

Spolupráca rodiča a učiteľa pri deťoch s traumatickou skúsenosťou

 

Všeobecné administratívne podmienky:

  • pri uzavretej skupine záujemcov o niektorú vzdelávaciu aktivitu je možné dohodnúť individuálny termín a miesto, prosím kontaktujte zodpovednú osobu
  • pri nenaplnenej minimálnej kapacite môže byť vzdelávacia aktivta zrušená, o čom budeme prihlásených informovať e-mailom
  • storno podmienky - pri odhlásení 14 dní pred aktivitou je nutné uhradiť 50% poplatku, pri odhlásení 7 dní pred aktivitou 100%, popkiaľ nie je pri konkrétnej aktivite uvedené inak

vzťahová väzba s traumatizovaným dieťaťom -

porozumenie dieťaťu s FASD -

vedenie stretnutí viacerých strán

Nový termín - apríl 2020! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození.

Namiesto tréningu Terapie dotykom ponúkame online ochutnávku

V tomto období tréning nemôžeme realizovať. Záujemcov prihlásených na nerealizovaný termín, budeme kontaktovať e-mailom.

ZMENA TERMÍNU! Ako plánovať intervencie, keď už máme za sebou sociálnu diagnostiku rodiny?

V novembri 2020 ponúkame znova výnimočný tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

Rozbiehame vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Staráte sa o deti, pri ktorých zaužívané výchovné postupy NEFUNGUJÚ? Dosť bolo teórie! Ponúkame sériu praktických seminárov, podľa záujmu počas celého roka.