Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Podpora rodičovstva - komunikačné témy a inšpirácie

Postoje a pocit zodpovednosti obyčajných ľudí sú pre zavedenie prorodinných riešení do praxe a vytvorenie podpornej siete pre ohrozené deti rozhodujúce. Preto je snaha o zmenu verejnej mienky integrálnou súčasťou našej práce a komunikácia s verejnosťou jednou zo štyroch oblastí, ktorým sa venujeme.

 

Detský domov nie je domov a napĺňa iba základné fyziologické potreby detí ale ich psychické potreby nenapĺňa, dokonca deťom v zdravom duševnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji bráni. Nie preto, že by vychovávatelia nemali radi zverené deti alebo že by im nechceli dať to najlepšie. Ale jednoducho preto, že dieťa potrebuje vyrastať v hlbokých, bezpečných a trvalých vzťahoch, ktoré sú možné len v rodine.


Naším cieľom je preto zvyšovať pochopenie a citlivosť pre ozajstné potreby detí a otvorenosť ľudí pre prijatie dieťaťa. Zvyšovať toleranciu okolia voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k potrebám rodín, ktoré sa snažia prekonať kritické obdobie a napriek rôznym ťažkostiam a obmedzeniam, ktorým čelia, vytvárať dobrý domov pre svoje vlastné deti.

 

Súčasne sa snažíme posilňovať rodičovské zručnosti všetkých rodičov a podporovať ich v rodičovstve prostredníctvom ponuky inšpirácií ako posilniť vzťah s deťmi. Ich využitím tak môžu budovať vhodné prostredie pre zdravý vývoj svojich detí a napokon sa stať podpornými aj pre ďalšie rodiny.

 

Ku komunikácií týchto tém sa snažíme pristupovať citlivo a profesionálne.

Aby sme oslovili nové okruhy ľudí, ktorí porozumejú nášmu posolstvu, otvárame sa novým formám komunikácie a v úzkej spolupráci s umelcami a kreatívnymi ľuďmi hľadáme zaujímavé spôsoby. Využívame rozhlas, televíziu, internet, film, divadlo, tlač. Organizujeme interaktívne happeningy a kampane, zúčastňujeme sa festivalov. Využívame široké spektrum prostredí a nástrojov: diskusie, eventy, výstavy, dokumentárne filmy, spoty, rozhlas,televíziu, internet či tlač. Snažíme sa vyvolať diskusiu a zamyslenie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu nielen počas Vianoc a nárazových mediálnych charitatívnych projektov, kde neraz prevažuje emocionálne vydieranie.

  

Zaujímavé témy a inšpirácie pre vás:

O VZŤAHOCH, KTORÉ NÁS URČUJÚ

(KEĎ) IDE O ŽIVOT

DETSTVO POTREBUJE ROZPRÁVKU, HRU A SMIECH

DOSPIEVANIE, SPOLUDOMA, SPOLUPRISTOLE

Projekty vyššie vznikli a realizovali sa v ďaka podpore Nadácie Orange.

 

Aby RODINA bola DOMOV pre DETI

  • Vaše a naše inšpirácie - spálňa z pohľadu potrieb dieťaťa (2014 - 2015)
  • Vaše a naše inšpirácie - kuchyňa a jedlo z pohľadu potrieb dieťaťa (2015-2016)

Projekt bol súčasťou partnerstva s IKEA Bratislava a konkrétne články s inšpiráciami podľa tém nájdete nižšie.

 

Najviac detí, ktoré potrebujú náhradných rodičov, sú deti s rôznymi znevýhodneniami. Náhradných rodičov pre takéto deti je stále málo.

Spálňa nie je len na spanie. Veľká posteľ poskytuje priestor aj na spoločné bláznenie. Môže sa stať pre vaše dieťa veľkým bunkrom, kde sa pred vami bude schovávať, vhodným objektom na spoločnú naháňačku, skrývačku, zápasenie či vankúšovú vojnu.

Je náš byt či dom len miesto, kde sa venujeme každodenným činnostiam alebo bezpečný prístav, v ktorom vytvárame príležitosti na spoločné stretnutia s našimi blízkymi? 

Uvarení a upečení, unavení ale spokojní...

Každé dieťa potrebuje smiech. Aj ten veselý, hlučný, ale aj smiech vnútorný. Pohodu, pocit bezpečia, ktorý je podmienkou pre to, aby dieťa mohlo prežívať radosť zo života, aby rado žilo dnes a aby sa tešilo, čo bude zajtra, o rok, keď vyrastie. 

Ochorelo vám dieťa a vy musíte ísť s ním k lekárovi, zobrať si dovolenku, aby ste sa oň doma postarali? Neváhajte sa na chvíľu zastaviť a pokúste sa čas venovaný starostlivosti o choré deti využiť na upevnenie vášho vzťahu.

Máte aj vy doma princeznú či princa na hrášku? Pomôžte mu pokojne zaspať.

Aj v predvianočnom období sme v rámci projektu Aby RODINA bola DOMOV pre DETI s Vami diskutovali na tému budovania vzťahu s Vašimi deťmi v spálni a pri zaspávaní.

Minulý pondelok sme sa na seminári a interaktívnych stanovištiach v IKEA rozprávali s rodinami o tom ako trávia čas pred spaním. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť rodín na význam večerných rituálov a inšpirovať ich, aby venovali čas spoločnému zaspávaniu s deťmi.

Minulý rok sme hovorili o tom, že Detstvo potrebuje rozprávku. Tento rok vravíme, že potrebuje HRU. Tak ako to je?