Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Fetal alkoholový syndróm

,,Neexistuje bezpečná dávka alkoholu, ktorú je možné skonzumovať počas tehotenstva bez škodlivého následku/následkov na dieťa.”

M. Klecká, terapeutka pre liečbu, diagnostiku a prevenciu FASD

 

Fetálny alkoholový syndróm – FAS (Fetal Alcohol Syndrome) a spektrum porúch vzniknuté pôsobením alkoholu na plod - FASD (fetal alcohol syndrom disorders) sa zaraďujú do skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou.

 

Alkohol je teratogén, ktorý má vplyv na vyvíjajúci sa plod, keď tehotná žena konzumuje alkohol. To, či dieťa bude mať príznaky charakteristické pre FAS, závisí od množstva vypitého alkoholu. Mozog sa rozvíja počas celého obdobia tehotenstva a jeho vystavovanie vplyvu alkoholu, v ktoromkoľvek momente tehotenstva je závažným rizikom. Vystavenie plodu pôsobeniu alkoholu môže spôsobiť „skryté postihnutie“, ktoré sa bude prejavovať v správaní dieťaťa. Mnoho detí má poškodený mozog, ale neprejavujú žiadne charakteristiky pre úplné príznaky FAS. To spôsobuje, že sa s nimi nezaobchádza ako s osobami s postihnutím.

 

Alkohol poškodzuje plod častejšie ako akákoľvek iná droga. Komplexu ťažkostí označených ako FAS a iným poškodeniam spôsobeným konzumáciou alkoholu v tehotenstve je možné na 100% zabrániť. Stačí NEPIŤ v tehotenstve žiadny alkohol!

 


Naše služby rodinám s deťmi s FASD

 • poradenstvo k problematike FASD u detí prijatých do NRS (anamnestický rozhovor s rodičmi dieťaťa o ťažkostiach spojených s FASD)
 • poradenstvo a podpora rodičom v oblasti vzťahu medzi rodičom a dieťaťom (formou filiálnej terapie, terapie dotykom a pod.)
 • poradenstvo v oblasti eliminácie výchovných ťažkostí : napr. úprava domáceho prostredia, efektívne komunikačné stratégie voči dieťaťu, podpora rozvoja dieťaťa, vhodných výchovných postupov a životosprávy pre deti s FASD
 • sprevádzanie rodičovstvom/pestúnstvom v špecifických situáciách (zaškoľovanie dieťaťa, zmeny v živote dieťaťa, dospievanie a pod.)
 • psychologické, príp. psychoterapeutické poradenstvo pri výchovných ťažkostiach
 • podpora psychohygieny rodičov
 • sprostredkovanie odľahčovacích služieb a pod.
 • zosieťovanie služieb pre podporu rodiny

  Prevencia a osveta
 • semináre pre odborníkov a rodičov o FASD
 • prednáška o FASD spojená s diskusiou na kluboch, v materských centrách, na školách, ... .Staňte sa súčasťou facebook komunity - FASD SK

Dajte vedieť o FAS aj vašim priateľom - staňte sa súčasťou FCB komunity FASD SK.

 

Pozývame vás na dvojdňový medzinárodný workshop v téme FAS organizovaný odbornou organizáciou z USA. Zabezpečený je preklad do slovenčiny.