Marek Roháček
1.8.2022

Zdeněk Matějček – 100 rokov

Pán profesor Zdeněk Matějček bol a stále je pre nás v Návrate učiteľom, ľudsky aj odborne.

Najprv sme čítali jeho texty a následne sme mali možnosť sa s ním stretávať. Po každom stretnutí s ním som mal pocit, že som lepší, ako som. A to napriek tomu, že som ho považoval za veľkého človeka a mal som pred ním úctu. On si na ňu nikdy nepotrpel a ľuďom okolo dal pocit, že sú kompetentní. Vždy mal pre ľudí slovo povzbudenia a vyzbrojenia. Takto vnímam aj základné poslanie rodiča, aby vedel povzbudzovať svoje deti, aby im dal nádej, pocit zmysluplnosti a zdravého sebaprijatia, aby ich zmocňoval.  

Tento rok si pripomíname sté výročie narodenia pána profesora Matějčeka. V Čechách sa pripravuje na jeho počesť niekoľko odborných a spomienkových aktivít a Česká televízia odvysiela 16. 8. film o jeho živote.

Za Návrat sa pripájame postupným uverejňovaním jeho krátkych filmových výpovedí, ktoré sme s Markom Šulíkom zachytili v poslednom roku jeho života. Je v nich poznať esenciu životnej osobnej a odbornej múdrosti.  

Tieto krátke filmy roky používame na prednáškach a seminároch. V inštrukcii tesne pred spustením filmov účastníkov vyzývam k tomu, aby sledovali nie len to, čo pán profesor  hovorí, ale aj jeho tvár a oči.

Je to v duchu jeho hesla: „Nejvíce vychováváme, když nevychováváme.“ Teda že deti (ale aj my dospelí) vnímajú ako najdôležitejšie odkazy pre seba tie najbežnejšie a najmä to, či a ako naše slová korešpondujú s našimi činmi.

Profesora Matějčeka považujem za mimoriadne integritného človeka, ktorý to, čo hovoril, aj žil. Vedel si pevne stáť za vecami, o ktorých bol presvedčený, aj keď šiel proti prúdu, a to teda šiel. Dobre o tom hovorí tento článok.

Zo stretnutia s ním ľudia odchádzali povzbudení, posilnení a s nádejou. Keď mi je ťažko, pustím si jeho film.

Prajem vám z filmov aspoň taký zážitok, ako mám z nich ja už veľa rokov.

V spolupráci s prof. Matějčekom Marek Šulík zrealizoval film Sedem magických rokov a v roku jeho úmrtia s ním natočil niekoľko hodín autentických výpovedí, ktoré sme zatiaľ nezverejnili. Teraz vám ponúkame niekoľko zostrihov. Sledujte nielen obsah, ale aj spôsob jeho výpovede, jeho oči a ústa, výraz tváre. Možno zažijete ten efekt povzbudenia, že ste dobrí rodičia a ľudia. Jeho odkazy z hľadiska obsahu sú esenciou celoživotnej skúsenosti a múdrosti, sú vtesnané do pár viet, a niekedy iba slov. Je na vás, aby ste si ich rozmenili na drobné, aby ste našli ich osobné a osobitné uplatnenie v živote vašej rodiny. Zvládnete to.

Marek Roháček predseda a jeden zo zkladateľov Návrat, o. z.

Na akých princípoch funguje rodina?

Konečne sa ich dozvieme v skratke za pár minút od renomovaného odborníka. Že v rodine nejde o výchovné metódy, ani o spravodlivosť a rovnosť. O čo teda ide v rodine, počúvajme s otvorenou mysľou aj srdcom.

Na čo sú dospelým deti?

Na čo sú dospelým deti? Na koho denno-denne myslíme? Ku komu patríme a kto patrí k nám? Pokračujeme dospeláckymi základnými psychickými potrebami podľa Langmeiera a Matějčeka. A prečo je dôležité zavárať slivky?!
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii