Termín
Aktuálne vzdelávacie podujatia
Typ podujatia
Mesto
24.05.
Tréning lektorov terapie dotykom
Vzdelávanie
BB
podľa záujmu
Vzťahová väzba, jej špecifiká, ťažkosti a možnosti nápravy
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Základy tvorby Kníh života - príležitosť na pozitívnu podporu identity dieťaťa
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Dieťa s diagnózou FAS a FASD u mňa doma
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Rekondičný alebo nadstavbový tréning pre súčasných profesionálnych rodičov
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Atlas bezpečia - Špecifiká dieťaťa z náhradnej rodiny alebo dieťaťa s ťažkým životným príbehom v škole
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Sociálna diagnostika. Využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike
Vzdelávanie
BB
podľa záujmu
Sociálna diagnostika II - plánujeme sociálne intervencie na podporu rodiny
Vzdelávanie
BB
podľa záujmu
Ako zmierniť nežiadúce správanie dieťaťa
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Kurz rozvoja rodičovských zručností pre terapiu dotykom
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Kurz rozvoja zručností pre tvorbu kníh života
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do praxe
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Podpora dieťaťa prostredníctvom pomáhajúceho príbehu
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Hovoríme s dieťaťom o jeho minulosti a súčasnosti - základy
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Od rodičovstva k terapeutickému rodičovstvu
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Ťažkosti fyzického kontaktu u detí a možnosti nápravy
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Psychické potreby detí - psychická deprivácia a zaostávanie vo vývine a možnosti liečby v domácom prostredí
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Narodení do samoty – pre personál nemocníc
Vzdelávanie
SR
podľa záujmu
Komunikácia s dieťaťom
Vzdelávanie
SR
Infolinka

nielen o adopcii