Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Položte nám otázku

Odpovede na položené otázky zverejňujeme. Ak si želáte, aby sme vám odpovedali súkromne na mail, uveďte svoju mailovú adresu v texte otázky.
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí nedostali odpovede na svoje otázky, vyskytol sa technický problém, ktorý momentálne riešime.

Otázky nám môžete položiť aj telefonicky na Infolinke nielen o adopcii 0907 80 80 80.