Vzdelávanie
SR
Termín: podľa záujmu

Základy tvorby Kníh života – príležitosť na pozitívnu podporu identity dieťaťa

Rozsah: 3 hod

Príspevok: 25 eur

Viac info: navrat@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii