Vzdelávanie
SR
Termín: 25.02.

Terénna sociálna práca s rodinami s cieľom rozvoja rodičovských zručností

– možnosti zlepšovania rodičovských zručností v rodinách, kde je to v plánoch práce s rodinou

– čo vnímame pod rodičovskými zručnosťami

– aké nástroje na ich rozvoj môžeme použiť

Seminár sa bude konať online cez Zoom, v čase 8:30 – 12:00 h

Prihlasovanie do  21. 2. 2022, variabilný symbol pri platbe 25022022, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Seminár vedie: Ivana Kmeťová, sociálna pracovníčka

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

V prípade otázok kontaktujte: ivana.kmetova@navrat.sk.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok na  č. ú. SK14 3100 0000 0040 0045 8116

Prihlásení záujemcovia dostanú link na seminár na zadanú e-mailovú adresu.

Účastnícky poplatok za seminár je 30 Eur.

Ak potrebujete zálohovú faktúru, píšte na barbora.baxova@navrat.sk.

Zaregistrovať sa

Príbuzné podujatia

Infolinka

nielen o adopcii