Vzdelávanie
SR
Termín: podľa záujmu

Princíp attachmentu – vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do praxe

Pre koho je seminár určený:

  • vhodné pre sociálnych pracovníkov i psychológov, pre komunitných, obecných, terénných, pracovníkov zariadení napr. Centier pre deti a rodiny, núdzového bývania pre rodiny s deťmi či zariadení pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy…

Forma a obsah seminára:

  • seminár je realizovaný interaktívnym spôsobom s veľkým zapojením účastníkov a aj preto majú z neho všetci praktický osoh
  • program seminára je realizovaný neformálnym spôsobom a obsahuje koncepty vzťahovej väzby i traumy raného detstva, ale aj odborné koncepty budovania partnerstva pre spoluprácu s rodičom, ktorý má sám ťažkosti v oblasti vzťahovej väzby
  • cez kazuistiky z praxe i hrové učenie účastníci obohacujú jeden druhého a spoločne vytvárajú námety i odporúčania ako princípy attachmentu  citlivo a účelne začleniť do vlastnej praxe

Rozsah: 15 hodín (2 dni)

V prípade uzavretej skupiny (profesionálov jednej organizácie) ponúkame jeho prispôsobenie konkrétnej cieľovej skupine rodín s následnou supervíziu organizácie, tímov alebo jednotlivcov na podporu aplikácie princípu attachmentu do kazuistík a procesov práce s cieľovou skupinou.

Príspevok: 99 eur (+ supervízia)

Min počet účastníkov: 8

Miesto konania: Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Nám. SNP 16

Kontaktná osoba: danka.zilincikova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii