Vzdelávanie
BA
Termín: 10.06.

Konferencia „Dosť dobré detstvo. Je to dosť?“

Odborná konferencia o vplyve nepriaznivých skúseností z detstva na psychické a fyzické zdravie človeka v dospelosti. Kedy je detstvo zdravé, spokojné a „dosť dobré“? 

Na konferencii Návratu – Dosť dobré detstvo. Je to dosť? bude možná účasť aj prezenčne a to v Bratislave v Novej Cvernovke vo štvrtok 10. júna 2021 od 9:00 do 16:00 ale konferencia sa uskutoční aj v online verzii. 

Záujemcov o prezenčnú účasť pribúda, prednosť dáme tým, ktorí sa skôr zaregistrujú a aj uhradia registračný poplatok. Ostatní budú mať možnosť sledovať live stream z konferencie s možnosťou kladenia otázok cez sli.do. Prezenčná účasť bude realizovaná za nasledovných pravidiel: pobyt v interiéri v rúšku alebo v respirátore, konzumácia iba v exteriéri, negatívny Ag test nie starší ako 48hod (zohľadníme všetky výnimky podľa platnej vyhlášky), príspevok na občerstvenie 5€. Registrovaných účastníkov so záujmom o prezenčnú účasť oslovíme v samostatnom emaile a potvrdíme možnosť prezenčnej účasti. Facebookový event na konferenciu.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár:
https://forms.gle/KxdPor5pvpdXsvrk6

Účastnícky poplatok je 30,- €. 

Program konferencie:

Adverzní dětské zkušenosti a jejich následky pro sociální chování a celkové zdraví – psychoterapeutka PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – Natama – Institut rodinné péče 

Skúsenosť v detstve vplýva na život v dospelosti – MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. psychiatrička a psychoterapeutka, výskumníčka 

Dieťa s náročnými detskými skúsenosťami v pestúnskej rodine ako klient Návratu (príklad dobrej praxe)– psychologička Mgr. Denisa Ničíková – Centrum Návrat Žilina 

Vývoj témy detí s náročným detstvom na Slovenskuodkiaľ a kam kráčame? rozhovor prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. a Mgr. Zuzana Zimová 

Čo máme a čo potrebujeme, aby detstvo bolo dosť dobré? – Panelová diskusia – PhDr. Petra Winnette, Ph.D., MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Marek Roháček, 

O lektoroch:
PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – je terapeutka, poradkyňa, lektorka. Spoluzaložila Institut rodinné péče Natama v Prahe, ktorý vedie a kde má rozsiahlu klinickú terapeutickú prax s deťmi, ich rodinami a dospelými, ktorí prešli adverznými detskými skúsenosťami, vrátane raného pobytu v inštitucionálnych zariadeniach a nemocniciach bez vzťahovej osoby. Petra Winnette pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a je autorkou niekoľkých odborných kníh. 

MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. – je psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách, zameraných na skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskoršom živote, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu. 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. – je psychiater a psychoterapeut v súkromnej praxi a vysokoškolský učiteľ. Špeciálne sa zaujíma o vzťahovú väzbu a psychotraumatológiu. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných kníh. 

Mgr. Denisa Ničíková – psychologička, špeciálna pedagogička, koordinátorka Centra Návrat v Žiline, supervízorka v sociálnej oblasti. Poskytuje poradenstvo náhradným rodinám v Centre Návrat Žilina od roku 2005. 

Mgr. Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu. Spolupracuje s Coachingplus, spolupracujem s organizáciou Provida na projekte Tvoj Buddy. 

Mgr. Soňa Očkášová – venuje sa práci s náhradnými rodinami, dospelými, deťmi a mladými ľuďmi v náhradnej rodinnej starostlivosti v Návrat, o. z. Špecializuje sa na podporu vzťahov rodičov a detí prostredníctvom odborného psychologického poradenstva a dyadickej vývojovej terapie. 

Tešíme sa na vašu účasť. Konferencia sa uskutoční vďaka podpore Nadácie Orange. Ďakujeme.

Zaregistrovať sa
Infolinka

nielen o adopcii