Vzdelávanie
SR
Termín: podľa záujmu

Dieťa s diagnózou FAS a FASD u mňa doma

Načo myslieť? Ako upraviť domácnosť? Ako s ním hovoriť?

Rozsah: 6 hod

Príspevok: 25 eur

Viac info: navrat@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii