Vzdelávanie
SR
Termín: podľa záujmu

Ako zmierniť nežiadúce správanie dieťaťa

Staráte sa o deti, pri ktorých zaužívané výchovné postupy NEFUNGUJÚ? Dosť bolo teórie! Ponúkame sériu praktických seminárov, podľa záujmu počas celého roka.

Zážitkové kurzy/semináre pre profesionálnych rodičov, vychovávateľov a iných pracovníkov v priamom kontakte s deťmi žijúcimi mimo vlastného rodinného prostredia. Všetky kurzy/semináre vychádzajú z teórie vzťahovej väzby/pripútania, z teórie rannej traumy a jej liečby, z tzv. pražskej školy psychickej deprivácie a konceptu senzorickej deprivácie a z konceptu terapeutickej pomoci pre deti s poruchami fetálneho alkoholového spektra. Lektormi kurzov sú odborníci vyškolení terapeutmi z USA, Kanady a Poľska.

Ako zmierniť nežiadúce správanie dieťaťa
časť 1 / prostredníctvom O-R komunikácie

4-hodinový kurz: obsahuje praktické námety a nácviky ako ohľaduplne a s rešpektom a pritom efektívne komunikovať s deťmi s traumatickou skúsenosťou (opustenie, zanedbávanie, zneužívanie, týranie, odňatie z rodiny a pod.), ktoré charakterizuje problematické správanie.


V správaní týchto detí nájdeme: odvrávanie, výbuchy hnevu až agresivitu, nerešpektovanie pravidiel, „neposlúchanie“, ťažkosti v udržiavaní poriadku, „zamrznutie“ – neodpovedanie, rôzne ťažkosti s myslením a vyhodnocovaním situácií, nesústredenosť a pod.

Ako zmierniť nežiadúce správanie dieťaťa
časť 2 / prostredníctvom (terapeutických) dotykov
4-hodinový kurz: obsahuje teoretické minimum a praktický základ dotykovej terapie vhodnej pre starostlivosť o deti s traumatickou skúsenosťou (opustenie, zanedbávanie, zneužívanie, týranie, odňatie z rodiny a pod.) a pre deti s poruchami fyzického kontaktu.


V správaní týchto detí nájdeme znaky: psychickej deprivácie, senzorickej deprivácie, poruchy fyzického a očného kontaktu – nadmerná „lepivosť na iných“, neprijímanie alebo odmietanie dotyku, vyhýbanie sa očnému kontaktu, zvýšené svalové napätie, nervozita a podráždenosť, ťažkosti v hrubej a jemnej motorike, vysoký, resp. nízky prah bolesti a pod.

Ako zmierniť nežiadúce správanie dieťaťa
časť 3 / prostredníctvom (terapeutickej) hry
4-hodinový kurz: obsahuje teoretické minimum, praktický základ a ukážky hrovej terapie a terapeutických hier vhodných pre starostlivosť o deti s traumatickou skúsenosťou (opustenie, zanedbávanie, zneužívanie, týranie, odňatie z rodiny a pod.). Hrová terapia, resp. využívanie terapeutickej hry pri opatere opustených detí môže pomôcť zmierniť alebo dokonca vyriešiť mnohé ťažkosti vo vzťahu s dieťaťom a v správaní detí (napr. enuréza, výbuchy hnevu a plaču, agresívne správanie, poruchy očného a fyzického kontaktu a pod.).

……………………….

Organizačné informácie:

Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 12.
Kurz odporúčame pre organizácie (detské domovy, krízové centrá, domovy osamelých rodičov, prípadne pracovníkov komunitných centier a pod.) i pre jednotlivcov. 

Cena každej časti kurzu pre organizáciu: 200€ /pri počte 6 – 12 účastníkov. Pri počte do 6 účastníkov: 100€.
V prípade, že je kurz realizovaný v priestoroch organizácie, bude cena kurzu navýšená o cestovné náklady.


Cena kurzu pre jednotlivca (pri individuálnom prihlásení): 20€ – kurz je otvorený pri minimálnom počte 6 účastníkov a uskutoční sa v priestoroch Centra Návrat v Banskej Bystrici. 


Termíny kurzov si dohodneme.
V prípade záujmu sa ozvite u p. Teťákovej na telefónnom čísle 0907/518 180 alebo mailom na navratbb@navrat.sk.

Alternatívy k seminárom/kurzom sú možné a sme schopní ich prispôsobovať potrebám organizácie i jednotlivcom. Kurzy/semináre realizujeme počas celého roka.

Kurz je vhodný aj pre adoptívnych a pestúnskych rodičov, prípadne dospelých, ktorí majú deti v akejkoľvek forme náhradnej rodinnej starostlivosti.

Ďalšie pripravované kurzy a semináre: Hovoríme s deťmi o ich minulosti – kedy a ako na to, Základy robenia Kníh života – liečba životného príbehu dieťaťa (I. a II.), Dieťa s poruchami FASD a pripútanie, Liečba emočných zranení prostredníctvom terapeutických rozprávok, Dieťa s poruchou pripútania v domácnosti (základy vytvárania bezpečia) a iné.

Návrat, o. z., Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž) , 974 01 Banská Bystrica
Akreditovaný subjekt v oblasti SPOD a SK
tel. č.: 048/414 38 97, 0907 518 180
e-mail: navratbb@navrat.sk, web: www.navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii