Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

asistentka sociálnej práce

maria.sandanusova@navrat.sk

 

K sociálnej práci som sa dostala v čase, keď som v roku 1999 začala pracovať so staršími občanmi. Neskôr, počas štúdia na vysokej škole zameranej na prácu s deťmi a mládežou som už vedela, že chcem pracovať s deťmi. V Návrate som začala pracovať po pol roku dobrovoľníctva a odľahčovacej služby. Môj príchod do Návratu bol ovplyvnený človekom, ktorý sa v tom čase objavil v mojom živote. Vďaka pomoci, ktorú cez Návrat dostal som pochopila, že byť v správnom čase na správnom mieste nie je náhoda. Momentálne sa v Návrate venujem odľahčovacej službe, terénnej sociálnej práci, doučovaniu a rozvoju detí,  poradenstvu a sprevádzaniu rodičov a tréningu rodičovských zručností. Dôvera, ktorú mi rodičia a deti preukazujú ma veľmi teší. Spoznávať deti, pomáhať im, učiť ich, to robím najradšej. Táto práca ma preto teší, napĺňa, ale hlavne má zmysel. 

 

Vzdelanie a výcviky

  • 2009 - 2011 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, štúdijný program Sociálna práca – zameranie na prácu s deťmi a mládežou – magisterský stupeň
  • 2006 - 2009 - Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor Sociálna práca – Bakalársky stupeň

Odborná prax a profesijné skúsenosti

  • od 2018 - asistentka sociálnej práce v Návrate
  • 2016 - dobrovoľníčka na kluboch a víkendových pobytoch pre náhradné rodiny organizovaných Návratom
  • 2010 - odborná prax v ÁNO PRE ŽIVOT
  • 1999 - 2015 terénna opatrovateľská služba v domácom prostredí klienta

 

Mám rada svoju rodinu a dobrých priateľov. Mám manžela a tri deti. Rada  počúvam hudbu, čítam knihy. V určitých životných obdobiach amatérsky maľujem obrazy alebo píšem básne s duchovnou tematikou. Píšem aj básničky pre deti. Moje životné krédo je: „Má zmysel urobiť za jeden deň aspoň jednu takú vec, aby ten druhý bol šťastnejší!“