Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka
maria.brezaniova@navrat.sk

 V Návrate som začala pracovať po roku dobrovoľníctva a to v r. 2002, hneď po ukončení školy. Odvtedy pracujem ako sociálna poradkyňa pre náhradné rodiny v Žiline. Som s ľuďmi od začiatku ich uvažovania nad možnosťou prijať dieťa, cez prípravu, interakcie s deťmi, procesy na súde až po situácie, kedy hľadáme spôsoby ako čo najlepšie a najkrajšie žiť vo vzťahoch s týmito prijatými bytosťami.  Od r. 2016 sa venujem aj rodinám v ohrození.

Téma dotykovej terapie, o ktorú sa často delím s rodičmi, prináša pre mňa čaro vo svojej jednoduchosti, ale zároveň účinnosti.

 

Vzdelanie a výcviky:

 • Kurz sandplaying (A. Vávrová)
 • Filiálna terapia (certifikát, lektorka tréningu rodičovských zručností vo filiálnej terapii)
 • Dotyková terapia, detské masáže (certifikát, lektorka dotykovej terapie – Mojmírovce 2010)
 • Sociálno – psychologický výcvik
 • Attachment a programy pripútania – Mojmírovce (2004,  2010)
 • Cesta k dorozumeniu – systemický prístup pri práci s klientom (výcvik 200 hod.)
 • Štúdium sociálnej práce na Trnavskej univerzite

 

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • Od 2002 sociálna pracovníčka v Návrate
 • 2015 – 2016 – CVČ voľnočasové krúžky pre deti
 • 2002 – 2003 – opatrovateľka v Rakúsku
 • 1999 – 2000 – učiteľka v materskej škole

 

Mám rada všetko živé, kvety, tvory, prírodu a svoju záhradu, slnko, more a leto...