Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

špeciálny pedagóg

Niekedy asi okolo roku 2005 som zostal zlomený pracovníkmi Návratu v Bardejove na externý úväzok, kde pracujem doteraz ako špeciálny pedagóg. Tesne predtým som sa z veľkej a škaredej Bratislavy, kde som vyštudoval psychopédiu a niekoľko rokov pracoval s deťmi s autizmom, presťahoval naspäť do rodného Bardejova, konkrétne do blízkej dedinky. Každý pracovný deň vyrážam do inej dedinky, kde učím rómske deti na miestnej základke. No a prídu niektoré víkendy a časti leta, ktoré mi Návrat tiež premení na pracovné a tak sa z toho veľmi teším spoločne s nimi na pobytoch a klubových aktivitách. Okrem toho ešte natruc mám kopec voľného času, ktorý si krátim tiež v občianskom združení Different, kde robím krutého šéfa a riadim obrovskú kultúru v našom kultúrnom Bardejove.

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • ZŠ Maľcov – špeciálny pedagóg – pedagogika mentálne postihnutých žiakov z málopodnetného prostredia
  • OZ Different – podpora kultúrnych aktivít
  • odborné a dobrovoľnícke aktivity v občianskych združeniach - ZPMP, SPOSA a v n.o. ANDREAS
  • ŠZŠaPŠ Bratislava – experimentálny edukačný program, úsek autizmu
  • osobný asistent pre mentálne postihnutých klientov a klientov s autizmom

Vzdelanie a výcviky:

  • medzinárodný kurz „Autism and family“ ukončený certifikátom