Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

odborný pracovník

Po osobnej skúsenosti so závislosťou som v roku 1997 prijal ponuku pracovať s drogovo závislými, ľuďmi bez domova, po výkone trestu a mladými po ukončení ústavnej starostlivosti. Najprv v pobytových službách, neskôr v poradenských, ako aj priamo v teréne. Počas svojej práce som prichádzal do kontaktu s rodinami v ohrození, ktoré sa náhle ocitli na ulici z rôznych príčin. V roku 2008 som prijal ponuku Návrat, o.z. pracovať s rodinami v ohrození, a to formou sanácie rodinného prostredia. Popri svojej práci dobrovoľne pôsobím ako pracovný asistent pri integrácii ľudí s telesným postihnutím do spoločnosti a zároveň v ostatnom čase profesionálne rozvíjam tému podpory rodín v situáciách, keď sa ich členovia (deti aj dospelí) ocitnú v situácii, keď sú zo zdravotných dôvodov odkázaní na starostlivosť blízkych (hlavne poradenstvom a podporou v oblasti kompenzácií zdravotného postihnutia s cieľom obnoviť alebo posilniť ich nezávislý život).

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • ZOM Prešov - vedúci chráneného pracoviska, pracovný terapeut, osobný asistent
  • Gréckokatolícka diecézna charita – vedúci Centra sociálno-poradenských služieb (zastrešujúce Nízkoprahové denné centrum, Sociálne centrum a časopis Cesta)


Vzdelanie a výcviky:

 

  • Aktívne sociálne učenie programové
  • Kurz sociálnych zručností
  • Práca so závislými v doliečovacom procese
  • 2002 Tréning v mediácii