Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

špeciálny pedagóg
peter.fudaly@navrat.sk

 

Som špeciálny pedagóg, lektor, tréner Programu ART (tréning rozvoja sociálnych kompetencií)...
... hľadajúci cesty ako:

 • vytvárať pre deti zdravé a bezpečné výchovné prostredie, v ktorom môžu vyrásť v zrelé osobnosti,
 • porozumieť a pomôcť deťom, ktoré vo svojich bežných životoch zápasia s množstvom veľkých i malých problémov najlepšie ako vedia, alebo ktoré nemajú šťastie na dospelých, ktorí by im rozumeli,
 • pomôcť dospelým porozumieť potrebám detí a sprevádzať ich pri budovaní bezpečného a rešpektujúceho výchovného prostredia alebo pri náprave narušených vzájomných vzťahoch.

Vzdelanie a výcviky:

 • od 2014 Tréning supertrénera programu ART 
 • 2015 Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania - Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
 • 2015 Sandplay – využitie herného pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii (prístup Gestalt terapie)
 • 2014-2015 Lektor ďalšieho vzdelávania / Lektor vzdelávania dospelých - Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava 
 • 2014 Tréning trénerov programu ART (Aggression Replacement Training) a Family ART 
 • 2007 III.st. VŠ v odbore Špeciálna pedagogika - Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 
 • 2006 Kurz ”TA 101” - Česká asociácia transakčnej analýzy
 • 2006 Rodina v procese zmeny - integrujúci prístup v rodinnej terapii I - Prostor - psychologické a pedagogické služby Praha 
 • 2000 II.st. VŠ v odbore Vychovávateľstvo, špecializácia Pedagogika emocionálne a sociálne narušených - Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava  

Odborná prax a skúsenosti:

 

 • od 2009 Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Prešove – lektor a odborný pracovník - vedenie podporných rodičovských skupín, vzdelávanie profesionálnych rodičov, príprava náhradných rodičov, individuálne výchovné poradenstvo, práca s rodinami v ohrození
 • 2010-2015 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ústav pedagogiky, psychológie a andragogiky, Prešov – vysokoškolský učiteľ;
 • 2009-2010 ZŠ Prešov - Špeciálny pedagóg – práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • 2008-2009 FF UPJŠ, Katedra pedagogiky, Košice  - vysokoškolský učiteľ
 • 2004-2008 PdF UK, Katedra sociálnej pedagogiky, Bratislava - vysokoškolský učiteľ
 • 2004-2008 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava - lektor - školenia pre pedagógov v oblasti výchovy a porúch správania, modifikácie správania, rozvoja osobnosti
 • marec – december 2007 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislava - vedenie dramatoterapeutických stretnutí pre dospelých s mentálnym postihnutím
 • 2000-2001 Nemocnica s poliklinikou - Denný psychiatrický stacionár, Bratislava - špeciálny pedagóg - koordinácia a vedenie ergoterapeutických činností a psychomotorických cvičení, vedenie skupinových sedení pacientov
 • 1997-2000 Pedagogicko-psychologická poradňa, Bratislava - špeciálny pedagóg – individuálne a skupinové výchovné poradenstvo

 


V bežnom živote som manžel a otec piatich detí neustále spoznávajúci svoje limity. Rád si vypočujem Stinga či Queen, prečítam dobrú knihu, alebo pozriem dobrý akčný film či kriminálku. Tiež sa rád realizujem v kuchyni a teší ma, keď to ostatným chutí ...
Baví ma pracovať v tíme, aký je v prešovskom Centre Návrat.