Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka pre rodiny v ohrození
ivana.kmetova@navrat.sk

V Návrate pracujem na čiastočný úväzok ako sociálna pracovníčka pre rodiny, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Podporujem rodiny pri návrate detí z inštitúcií do rodiny, prípadne pomáham pri hľadaní riešení pre rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny.

Okrem sociálnej práce sa mimo Návratu venujem vedeniu vzdelávania najmä v oblasti soft skills, ako napríklad podpora porozumenia v komunikácii, tímovej práce, asertivity, manažérskych zručností, prezentačných zručností, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, atď.

 

Vzdelanie a výcviky:

  • v súčasnosti som vo výcviku katatýmno-imaginatívnej terapie
  • 2001 - 2007: 500 hod. psychoanalytickej skupinovej psychoterapie
  • 2004 – 2006:odborné vzdelanie Health and Social care som si doplnila dvojročným pôsobením v Anglicku, kde som získala aj osvedčenie certifikovanej mediátorky
  • 1994 - 1999: Odbor Sociálna práca PF UK pod vedením prof. Labátha a Phd. Gaburu a 300 hodín sociálno-psychologického výcviku

 

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 

  • 2019 – sociálna pracovníčka v Návrate
  • 2014 - 2019: vedúca terapeuticko-diagnostického úseku a sociálna pracovníčka so špecializáciou na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami v DSS Sibírka
  • 2007 – 2009 sociálna pracovníčka v Návrate
  • 1997 – 2004: projektová manažérka a trénerka v Centre prevencie a riešenia konfliktov – Partners for Democratic Change Slovakia

 

Relaxujem pri hraní stolových hier, vytyčovaní a napĺňaní turistických cieľov a čítaní detektívok.