Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

komunikácia s verejnosťou a fundraising
anna.kratochvilova@navrat.sk

Vzdelanie a skúsenosti

  • VŠMU v Bratislave, Filmová a televízna fakulta - Ateliér dokumentárnej tvorby
  • spoluzakladateľka Jablko.sk 
  • Video redaktorka v časopise .týždeň
  • príprava kultúrnych podujatí v Karloveskej knižnici
  • dobrovoľnícka práca pre občianske združenie Vnútroblok, ktoré zakladá a vedie komunitné záhrady
  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • BKIS oddelenie dramaturgie a produkcie kultúrnych podujatí
 
So synom Matejom som vytvorila knihu M&m. Mám rada literatúru, chodenie lesom a plávanie morom.