Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Články

V októbri 2014 sme vyslali do Prahy dve dvojice lektorov, ktoré mali vzdelávať takmer 40 profesionálov v oblasti adaptačnej etapy v živote náhradnej rodiny.