Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Články

Gabiku som objavila pri práci s klientkou, ktorá hľadala pomoc v organizácii kde  pracovala. Alebo možno ma objavila aj Gabika, keď sa naše hlasy stretli pri telefonickom rozhovore. Pridala sa k nám aj do svojpomocnej skupinky sociálnych pracovníkov, ktorí sme pred 10-timi rokmi chápali význam supervízie. No a neskôr tiež počúvla na moju výzvu, že by sme najmä vo Zvolene potrebovali dobrovoľníkov.

Súd ako súťaž o dieťa?

V jeden večer sa ma pri spoločnom zaspávaní Veronka len ako krátko trojročná opýtala: „Maminka, a prečo si ma nenechala teta, čo ma nosila v brušku?!“

V Centre Návrat v Banskej Bystrici ma v októbri 2014 zaujala pozvánka do Rodičovskej posilňovne... 

... inšpiroval nás Návrat 

Zážitkový víkendový pobyt v Selciach.

Na prvý pohľad obyčajné deti z tohto mesta. Naši občania. Chodia pomedzi nás po ulici aj so svojimi rodičmi. Obyčajní, a predsa tak trochu iní. Hlavne príbehom, ktorý majú za sebou.

Tento rok v Návrate rezonuje slogan „Detstvo potrebuje hru“. Vrátilo ma to k môjmu detstvu a snažila som sa spomenúť si na to, ako sme sa s rodičmi hrali. No ale žiadne terapeutické polhodinky, či iný luxux dotykovej terapie som nevylovila (mami, prepáč). Takto sa nám naši nevenovali.

Pre Maťka, Moniku a Tomáška je svet dnes už lepším miestom, lebo ich mama svojimi rozhodnutiami a činmi vykročila zo začarovaného kruhu niekoľkogeneračného násilia... Ako rýchlo a s akou citlivosťou sa budú veci riešiť, závisí nielen od rodičov ale aj od ľudí a odborníkov okolo tejto rodiny a ich schopnosti navzájom spolupracovať. 

Rodič je najdôležitejšou osobou pre dieťa. Teda mal by byť. Počas povinnej školskej dochádzky vstupujú do hry ďalší významní ľudia. Významným druhým sa často stáva učiteľ.