Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Banskej Bystrici


V tomto krásnom meste sme od roku 1999. Keďže sme tu pre rodiny a deti z celého banskobystrického kraja a z kúsku nitrianskeho kraja (z kade k nám cestujú), naše priestory sú teraz v centre tohto mesta, aby nás poľahky našli a pritom sa pokochali historickým námestím.

 

  • V našom centre môžete absolvovať výbornú zážitkovú prípravu na adopciu a pestúnstvo, okrem toho vám sprostredkujeme kontakt s dieťaťom, ktoré nutne potrebuje adoptívnu či pestúnsku rodinu a ponúkame sprevádzanie v celom procese, aby ste rozumeli čo sa bude ďalej diať.

  • Keď k vám dieťa príde domov, chodíme k vám a radíme vám ako vytvoriť kvalitný vzťah s dieťaťom, ktoré sa vám nenarodilo. Naši klienti si najviac pochvaľujú Terapiu dotykom – kurz rozvoja rodičovských zručností, ktorý pomáha vytvárať bezpečnú vzťahovú väzbu alebo Program pripútania. Je pre nás samozrejmosťou spolupracovať s vami aj u vás doma – do niektorých lokalít cestujeme každý týždeň (Zvolen), inde každý mesiac či raz za dva mesiace (Brezno, Banská Štiavnica, Levice, Lučenec, Žiar nad Hronom) alebo raz za šťvrťrok. A poradenstvo (výchovné, sociálnoprávne, psychologické) „šijeme“ spolu s vami a vám na mieru.

  • Sme zvyknutí a chceme pri vás a vašich deťoch stáť v rôznych situáciách – poskytujeme poradenstvo pri adaptačných i chronických ťažkostiach, či krízových situáciách (škola, škôlka - zaraďovanie, hranice, pravidlá, vzťahy s inými, nočné desy, klamstvá, krádeže, sebapoškodzovanie, agresia, nepozornosť, konflikty, smútky, zaostávania vo vývine, úteky, kontakt s pôvodnou rodinou). Prednostne sa orientujeme na vzťahovú väzbu rodič - dieťa a jej zlepšenie, pričom najpoužívanejšou pomôckou je Hrová alebo filiálna terapia.

  • Naše pracovisko poskytuje aj terapiu v prípade ranej traumy (z opustenia, odobratia z rodiny, zneužívania, týrania, zanedbávania). Najviac sa nám osvedčila terapia životného príbehu (life story therapy). Súčasťou týchto terapii je aj naša podpora pre vás smerom k tzv. terapeutickému rodičovstvu.

  • Dospievajúci majú často už svoje vlastné témy, o ktorých sa chcú rozprávať – a my máme pre nich špeciálne ucho: pre mnohých z nich sme individuálni kouči alebo terapeuti (podľa potreby), niektorí sú zaradení do špeciálneho programu JuniorPoradcovia Návratu a môžu byť oporou iným deťom s podobnými príbehmi.

  • Posledné tri roky sme sa stali oporou aj pre rodičov, ktorí sa rozchádzali a požiadali nás o poradenstvo a sprevádzanie s cieľom citlivého rozchodu pre deti. Rodičia i deti môžu naše priestory využiť aj pri tzv. asistovaných kontaktoch (pre deti žijúce v náhradnej rodine pri kontatoch s pôvodnými rodičmi alebo pre deti v porozvodových situáciách).

  • Viac než pred 10 rokmi sme sa začali venovať prevencii opustenia najmenších detí (bábätiek) a tak sme asi s 15 ďalšími ľuďmi v Banskej Bystrici založili Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka (tehotným ženám v kritickej sociálnej situácii pomáhame poradensky i materiálne, prípadne ich sprevádzame, ak chcú svoje dieťa umiestniť do adopcie).
    Sústreďujeme sa na citlivé riešenia v súlade s platnou legislatívou s dôrazom na psychické potreby dieťaťa. V našich priestoroch sa každá tehotná žena v sociálne ohrozujúcej situácií môže cítiť bezpečne bezohľadu na to ako premýšľa o dieťati, ktoré čaká. Neposudzujeme, nehodnotíme – pomáhame, keď nás požiada. Pre deti, ktoré napriek všetkému zostanú na pôde nemocnice opustené, sme od r. 2016 začali spolu s personálom nemocnice robiť Kufríky pre Kukulíka a vítame každého, kto sa chce zapojiť!
  • Asi jedna tretina našich služieb je venovaná rodinám vo veľkom ohrození, kde už do výchovy vstupuje štát (deti majú nariadený dohľad, alebo rôzne iné výchovné opatrenia). Stojíme pri rodinách, aby dokázali vytvoriť lepšie zázemie pre deti a nemuseli zažiť odchody do detských domovov.

 

Centrum Návrat v Banskej Bystrici 

Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž), 974 01 Banská Bystrica
tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817
navratbb@navrat.sk

 

 

Ako s ňou pracovať, kedy a ako dieťaťu s traumatickou minulosťou povedať pravdu? Dozviete sa na seminári pre náhradných rodičov a ostatných ľudí zo života detí, ktorí si kladú túto otázku.

Poznáte príbeh o lietajúcom koberci? Keď si naň niekto sadol a povedal čarovné slová, vzlietol a preniesol sa tam, kam chcel či potreboval - do krajiny bezpečia a nádeje. Tento náš koberec je zelený a nelieta. Ale...

Pozývame vás na víkendový terapeuticko - zážitkový pobyt pre náhradné rodiny s malými deťmi.

Pozývame na "debatku" v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Seminár je určený predovšetkým pre rodičov detí s traumatickou skúsenosťou.

19. november sa bude niesť v znamení jedinečnej diskusie a výstavy v spoločnosti jedinečných ľudí. Príďte spolu s nami nahliadnuť pod povrch toho, ako sú vnímané a aké v skutočnosti sú rodiny v ohrození.

Tréning pre rodičov, ktorým sa javí komunikácia s dieťaťom náročná, vyčerpávajúca, či plná neporozumenia alebo nedorozumenia...

Tri tvorivé tvory, kaviareň, záhrada, alkohol, nosenie, srdce, rozchod, vzdor... toto všetko a ešte viac rôznym spôsobom namixované bude na 7. ročníku výnimočného Festivalu „9 dní o tom“.

Poznáte STanleyho RACHa? My sme sa s ním spolu s náhradnými rodinami stretli na novembrovom poradenstvo-terapeutickom víkendovom pobyte v Banskej Štiavnici. 

Podľa niekoho je STanley veľký, podľa iného malý, niektorí sú presvedčení, že neexistuje.

Tisícky detí a mladých dospelých sa 20. novembra zapojili do celoslovenskej bubnovačky organizovanej Kolíciou pre deti Slovensko, ktorá niesla názov „Aby bolo deti lepšie počuť“.