Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

POZOR ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

 

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorých zaujíma téma bezpečnej vzťahovej väzby na odborný seminár 
Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do praxe

 
 

Pre koho je seminár určený:

  • vhodné pre sociálnych pracovníkov i psychológov, pre komunitných, obecných, terénných, pracovníkov zariadení napr. Centier pre deti a rodiny, núdzového bývania pre rodiny s deťmi či zariadení pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy...

Forma a obsah seminára:

  • seminár je realizovaný interaktívnym spôsobom s veľkým zapojením účastníkov a aj preto majú z neho všetci praktický osoh
  • program seminára je realizovaný neformálnym spôsobom a obsahuje koncepty vzťahovej väzby i traumy raného detstva, ale aj odborné koncepty budovania partnerstva pre spoluprácu s rodičom, ktorý má sám ťažkosti v oblasti vzťahovej väzby
  • cez kazuistiky z praxe i hrové učenie účastníci obohacujú jeden druhého a spoločne vytvárajú námety i odporúčania ako princípy attachmentu  citlivo a účelne začleniť do vlastnej praxe

 

Termín na zasielanie prihlášok je 10. 1. 2020 cez online formulár nižšie.

 

Termín: 21.-22.1.2020 9:00 - 16:30 hod.

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, VS: 21012020. Príspevok je potrebné uhradiť do 10.1.2020.

Min počet účastníkov: 10

Pri nenaplnení počtu účastníkov môže byť aktivita zrušená.

Storno podmienky: pri odhlásení 14 dní pred aktivitou je nutné uhradiť 50% poplatku, pri odhlásení 7 dní pred aktivitou 100%.

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk  

 

pdfPozvánka Attachment BB jan 2020.pdf

Prihláška Princípy attachmentu a vzťahovej väzby

 

Lucia Žiaková