Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

10 juniorporadcov - expertov nám počas 24 hodinovky Noc návratov v Návrate radilo, ako zlepšovať odborné služby pre nich a ako vylepšiť systém ochrany detí na Slovensku.

 

Desať detí a mladých ľudí vo veku od 10-17 rokov, nad ktorými bdie štát, s nami strávili v Návrate na konci februára 24 hodín. Desať detí zaradených v systéme sociálnoprávnej ochrany detí, desať detí, ktoré nemôžu žiť so svojimi rodičmi. Tieto dôležité osoby prišli do Návratu, aby vyjadrili svoj hlas za seba a ostatné deti v tejto téme. Poradili nám, ako môžeme pre nich a ostatné deti robiť odborné služby lepšie. 

 

Mladí ľudia si počas večera Živých kníh vypočuli 5 príbehov od 5 ľudí - každý z nich hovoril o tom, čo robil a kde žil v čase, keď mal 11 - 17 rokov, čím sa trápil, v čo dúfal a aké mal sny. V príbehoch mohli mladí ľudia počuť o dospievaní v chudobe, o láskach a sklamaniach, o túžbe po lepších vzťahoch s rodičmi, o násilí, o posmeškoch zo strany spolužiakov, ale aj o hľadaní seba samého a o obavách z budúcnosti i z minulosti.

 

D600 20170227 2512

 

Potom si každý z mladých ľudí hľadal podobnosti svojho príbehu s tými počutými, a taktiež navrhoval riešenia, ako by riešil niektoré z vypočutých situácií. 

 

Keď boli naši mladí experti pasovaní za JuniorPoradcov, pátrali v dvoch skupinách po tom, aké pocity môžu prežívať deti, ktoré žijú so svojimi príbuznými (v náhradnej osobnej starostlivosti) a deti, ktoré žijú v pestúnskej starostlivosti. Obe skupiny našli viaceré  podobné pocity: strach (napr. z toho, čo bude), smútok (napr. zo strany rodiny a priateľov), hnev (napr. na rodičov, že ich opustili), ale aj radosť (že ich predsalen niekto má rád) a nádej (napr. že sa mi niekto bude venovať).

 

D600 20170227 2613 

 

Obe skupiny poradcov boli veľmi skvelými spolupracovníkmi a navrhli aj obsahy web stránok pre deti s podobnou skúsenosťou.

V apríli pokračuje spolupráca s JuniorPoradcami ďalej, po Noci návratov s Návratom v Návrate, príde na rad Deň v krajine N.

 

 


POZVÁNKA

Noc návratov v Návrate s Návratom
(24 hodinovka s Návratom)

 
je pokračovaním našej dlhodobej individuálnej sociálnej, psychologickej a terapeutickej podpory  týchto detí a ich náhradných rodín. Zároveň je to naša podpora pre nich a ostatné deti, aby mohli teraz alebo v blízkej budúcnosti aktívne participovať na zmenách systému, ktorý ich chráni a aby tak bol počutý ich hlas.

 

Súčasťou programu pre túto vybratú skupinu detí je Večer živých kníh, do ktorého prijali pozvanie mladí ľudia, ktorí v minulosti žili v pestúnskych a náhradných rodinách a boli spoluautormi 1. knihy v jazyku detí o náhradnej rodinnej starostlivosti Vieš kto si?... si dôležitá osoba. Tiež boli aktívnymi hovorcami na 1. Public Hearingu mladých z náhradných rodín v roku 2011. Dnes majú 22-27 rokov, viacerí z nich sú s nami naďalej v kontakte a vnímajú ako dobré a dôležité podporiť terajšie deti a mladých ľudí z náhradných rodín svojimi vlastnými príbehmi.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.

 

Dana Žilinčíková, koordinátorka programu JuniorPoradcovia Návratu


 

Prečítajte si aj článok: Pracovisko sociálnoprávnej ochrany priateľské deťom?