Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

...bolo deti lepšie počuť! V stredu 16. novembra mestská obývačka ožila bubnovačkou 250 detí, mladých ľudí i dospelákov.


Na Slovensku sa ochrane práv dieťaťa venuje viacero organizácií neziskového sektora. Ich hlas však ostáva rozdrobený a málo počuteľný. A práve preto je dôležité pripomínať dôležitosť práv detí rôznymi formami. Bubnovačka je jednou z nich.

 

V stredu 16. novembra 2016 sa okolo 250 detí, mladých ľudí i dospelákov pridalo k výzve Centra Slniečko, n.o. Nitra a Obývačka na Námestí vo Zvolene opäť ožila. Na melodických rúrach, či iných hudobných a nehudobných nástrojoch pod vedením muzikoterapeuta Mekkyho Randušku upozornili na potrebu počúvať hlas detí.

 

Bubnovali sme, aby deti bolo lepšie počuť a veru bolo nás počuť veľmi dobre. Na úvod sa zúčastneným prihovorili žiačky „školy priateľskej k deťom“ Mirka a Lívia. Pán viceprimátor Stehlík povzbudil decká i mladých, aby prišli a hovorili o tom čo potrebujú, čo im chýba... no a potom sme už len hrali.

Milé stretnutie svojou účasťou podporili ZŠ P. Jilemnického 1, 2, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Nám. Mládeže, ZŠ J. Alexyho MŠ J. Bánika, Špeciálna ZŠ, súkromné materské školy Montessori, Dúha a DSS Symbia.

 

Ďakujeme!

Zvolen bubnovanie42016Zvolen bubnovanie62016Zvolen bubnovanie72016


POZVÁNKA

V meste Zvolen, pod záštitou primátorky mesta Lenky Balkovičovej, by sme vás radi pozvali, aby ste aj vy ukázali, že hlas detí je pre vás dôležitý! Pripojte sa k bubnovačke, ktorej organizátorom je Centrum Slniečko, n. o. Nitra.

 

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2016

Kedy: 16. novembra 2016 o 10:00

Kde: Námestie SNP vo Zvolene (priestor „Obývačky“) 

 

Pridať sa môže každý. Stačí si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Rytmus bude strážiť Mekky Miro Randuška z DRUMBLE. Naše stretnutie potrvá pol hodiny a v prípade nepriaznivého počasia budeme bubnovať v Európe Zvolen.

 

Veríme, že ani vám nie je hlas detí ľahostajný a radi sa k nám Návraťákom, Domovu sociálnych služieb Symbia a združeniu Drumbľa pripojíte a spoločne ukážeme všetkým deťom, že ich hlas je pre nás dospelých dôležitý!


Bubnovačka sa koná už tretí rok pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. novembra), Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. novembra) a Svetového dňa detí a schválenia Dohovoru o právach dieťaťa (20.
novembra).


Ak máte otázky, môžete za spoluorganizátorov kontaktovať:
Eva Teťáková, Centrum Návrat Banská Bystrica
eva.tetakova@navrat.sk, 0907 518 180

 

Podujatie podporujú:

 

Zvolen websymbia     drumbla logo

jpgPozvánka na Bubnovačku na stiahnutie.jpg

Bubnovačka je súčasťou 3. ročníka kampane Koalície pre deti Slovensko „POČÚVAJME DETI"

„Nebudeme hovoriť o deťoch a mladých bez nich. Len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ zdôrazňuje Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko na okraj tohtoročnej kampane, ktorú Koalícia pre deti organizuje už tretí rok... Viac