Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Druhý piatok v mesiaci bude tým dňom, kedy sa náhradné rodiny z Popradu a jeho okolia budú môcť pravidelne stretávať na Klube náhradných rodín.

 

V Poprade je Klub náhradných rodín „Hniezdo“ s dlhoročnou tradíciou a veľkým počtom náhradných rodín, ktoré sú jeho členmi a v ktorých sú dnes už dospievajúce deti. V ostatnom čase sa ale zvykli stretnúť len 2-3 krát do roka a to najmä vďaka úsiliu jeho koordinátorky p. Anny Frankovej.

 

V regióne nám však začali pribúdať nové, čerstvé náhradné rodiny, ktoré majú skúsenosť s modelom klubov náhradných rodín v našom centre a vyjadrili potrebu stretávať sa častejšie a spoznať aj náhradné rodiny vo svojom okolí.

 

V súčasnosti intenzívne realizujeme odborné služby terénnou formou priamo v niekoľkých náhradných rodinách žijúcich v Poprade a jeho okolí, preto sme ponúkli koordinátorke Hniezda pomoc a podporu pri „oživení“  klubov.

 

Cieľom je, aby sa rodiny mohli stretávať pravidelne raz do mesiaca a na stabilnom mieste, aby sa prepojili nové a pôvodné náhradné rodiny, a svojpomoc rozšíriť aj o odborné témy podľa aktuálnych potrieb náhradných rodín.

 

Prvé stretnutie Klubu náhradných rodín v Poprade v tomto duchu sa zrealizovalo za našej asistencie minulý piatok 15. apríla v priestoroch pod kostolom sv. Cyrila a Metoda na Sídlisku Juh. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnilo 10 „starých“ i „nových“ náhradných rodín, sme sa vzájomne zoznámili, predostreli zámer oživiť klub a načrtli okruh tém, ktorým by sa rodiny chceli venovať.

 

Nadšení a s víziou sľubnej budúcnosti sme sa rozišli, aby sme sa opäť stretli 13. mája 2016 o 16:30.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Daniela Vrabľová a Peter Fudaly, 

za tím Centra Návrat v Prešove