Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Ako s ňou pracovať, kedy a ako dieťaťu povedať pravdu? POČET MIEST NA POBYTE NAPLNENÝ

 

Organizujeme víkendový pobyt s témou:

 

Životná história dieťaťa
a ako ju zdieľať

 

Ako s ňou pracovať, kedy a ako dieťaťu povedať pravdu?

 

Pobyt je určený pre adoptívne a pestúnske rodiny.

 

termín: 2.-4.decembra 2016 (príchod 2.12. večera 17:30, odchod 4.12. 13:00)
miesto: Penzión IVETA, Radava 535, 941 47 – pri Podhájskej www.penzioniveta.com

 

príspevok: 20 EUR/dospelá osoba na celý pobyt


Prihlasovanie je už ukončené. Ak ste prihlásení a potrebujete ďalšie info, kontaktujte zuzana.novakova@navrat.sk

 

Tento víkendový pobyt je určený rodinám z bratislavského a trnavského kraja s prijatými deťmi v adopcii alebo v pestúnstve.

 

Ponúkame Vám program, v ktorom:

 

  • budeme hovoriť aj o tom, ako a kedy hovoriť s dieťaťom o jeho biologických rodičoch a o príchode do Vašej rodiny,
  • vďaka čomu lepšie porozumieme aktuálnym potrebám Vašich detí,
  • spoločne budeme rozmýšľať ako hovoriť s deťmi o ich životnom príbehu alebo ako pokračovať – napr. tvorením Knihy života (ponúkame vám podporu aj po víkendovom pobyte)
  • podľa Vášho záujmu môžeme spolu prejsť aj iné, pre Vás dôležité či pálčivé, témy
  • okrem programu si budete môcť trochu oddýchnuť a zažiť príjemný čas s vlastnou rodinou ako aj s ďalšími rodinami v príjemnom prostredí.

Program pre Vás pripravuje tím z Centra Návrat v Bratislave:
Pavol Hašan – psychológ, Zuzana Nováková - sociálna poradkyňa,
Zuzana Petrincová – sociálna poradkyňa, Zuzana Kucharová – psychologička.

 

Informačné pokyny:
Ubytovávať sa môžete v piatok od 16:00. Program sa začne v piatok po večeri, ktorá je naplánovanána 17:30 hod. Program ukončíme v nedeľu obedom.

 

Program pre deti: Počas programu budú pre deti k dispozícii dobrovoľníci, takže v časoch rodičovskej skupiny bude zabezpečená o ne starostlivosť. Informácie o dieťati/deťoch a ich špeciálnych potrebách, o ktorých by dobrovoľníci mali vedieť (napr. diagnózy, strachy, špeciálny režim dieťaťa a pod.) nám, prosím, vopred oznámte v prihláške alebo telefonicky.

  

Zaslaním prihlášky sa stávate záväznými účastníkmi víkendového pobytu. Ak by ste mali akékoľvek zmeny ohľadom Vašej účasti, obratom sa nám ozvite, aby sme vedeli zabezpečiť náhradníkov. Ďakujeme.


Pobyt bude z prevažnej časti hradený z prostriedkov Návrat, o. z., treba však počítať s príspevkom: 20€/dospelý na celý pobyt. Prosíme vás o zaslanie platby na č. účtu: Sberbank Slovensko, IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, SWIFT: LUBASKBX, variabilný symbol 4112016, a to do 4.11.2016.


V prípade, že máte nejaké otázky, môžete sa obrátiť na Centrum Návrat v Bratislave, Infolinka nielen o adopcii 0907/ 80 8080.

 

Tešíme sa na vás.


Za prípravný tím,
Zuzana Nováková