Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Krátko pred tým, než som začala písať túto správičku, pohádala som sa svojou 4 ročnou dcérou. Vôbec som nebola v pohode, stratila som sa v bezmoci a hneve a povedala som jej tvrdé slová o tom aká je rozmazná a nevďačná, a to všetko pre jednu mandarínku, ktorú s hysterickým plačom omietla zjesť.

 

Následne a som strávila aspoň 30 minút upokojovaním seba a premýšľaním, ako sa čo najrýchlejšie dostanem do pohody, aby som mohla písať. Tak som si uvarila kávu, išla som sa ospravedlniť Dorke za krik a zlosť. Hneď sa mi hodila okolo krku a silno ma vystískala.

 

Tak, a konečne môžem napísať pár viet o tom ako sme sa stretli na diskusii na tému „Rodič v pohode“.

 

Stretli sme sa 10.11. 2015 v priestoroch materského centra Prešporkovo v Bratislave. Prišlo asi 15 rodičov. Taká akurát dobrá veľkosť skupinky na to, aby to bolo pestré, ale zároveň dostatočne komorné.

 

Na začiatku sme si všetci vybrali z obrázkov, ktoré pre každého najviac vystihovali pojem rodič v pohode. Potom sme sa spoločne zamýšľali a zdieľali s tým, kedy sme ako rodičia v pohode my. Samozrejme, najčastejšia odpoveď bola, že sme v pohode, keď sú naše deti, byt a náš život v pohode. Potom sme otočili otázku a rozprávali sme sa o tom, čo nás o pohodu oberá. Najčastejšie je to časový stres, situácie spojené s výchovou, ktoré nevieme ľahko zvládnuť, rozličné obavy, choroby a bolesť, či už detí, alebo nás.

 

V ďalšej časti diskusie sme spoločne hľadali maličkosti, ktoré nám rodičom pomáhajú dostať sa do pohody v realite každodenného rodinného života.

 

Na záver diskusie sme si pozreli video prof. Matějčeka o tom, čo si deti na rodičoch najviac vážia, ktoré túto debatu neuzavrelo, ale ešte viac otvorilo.

 

Pozrite si ho s nami...

 

 

Adriana Kružliaková,
Špeciálna pedagogička,
v súčasnosti matka na MD