Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame vás na neformálnu diskusiu pre rodičov o tom, prečo je pohoda rodiča dôležitá, čo našu pohodu posilňuje a čo oslabuje... 

Pozývame vás na neformálnu diskusiu pre rodičov o tom, prečo je pohoda rodiča dôležitá, čo našu pohodu posilňuje a čo oslabuje... 

  

Tak, ako sa cítime my rodičia, sa cítia aj naše deti, pretože identita detí je odvodená od tej našej. Spokojné dieťa je to, ktoré má spokojného rodiča.
Preto má zmysel sa občas pristaviť pri nás rodičoch. Záleží na tom, ako sa vnútorne cítime, či sa tešíme zo života, zo vzťahov, či máme sny, či prijímame seba samých takých, akí sme. Či prežívame nádej, či vieme dôverovať, či vieme narábať so slobodou, či sme vďační, či sa vieme smiať. Vo svojom vnútri a samozrejme aj nahlas.

 

Príďte sa porozprávať na túto tému s poradkyňou Zuzanou Novákovou a terapeutkou Adrianou Kružliakovou a načerpať povzbudenie a inšpirácie ako sa stať rodičom v pohode.

 

Pozvanka diskusia rodic v pohode november

 

Program je určený pre rodičov, pre deti nie je zabezpečený program.

rodicvpohode.navrat.sk

Pozvánka na diskusiu Ak je rodič v pohode, je v pohode celá rodina.