Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Žiline

 

Návrat v Žiline? To sú v súčasnosti dve psychologičky a päť sociálnych pracovníčok a jedna projektová manažérka. Pracujeme tu na rôzne skrátené úväzky a tak sa tu vo svojich kvalitách bohato kombinujeme. V terénnej sociálnej práci, odľahčovacích programoch, psychologickej i psychoterapeutickej činnosti, v advokácii práv našich klientov a v neposlednej rade v spolupráci s odbornou verejnosťou.

 

Nájdete nás v krásnom starom byte na ulici Republiky. Presťahovali sme sa sem pred šiestimi rokmi ale ako keby sme tu boli odjakživa. Máme tu dostatok priestoru na úradovanie, ale hlavne na poradenstvo, terapie aj skupinové aktivity. Tiež je možné, že nás tu niekedy nezastihnete, lebo sme veľa na cestách za rodinami. 

 

Kedysi bolo Centrum Návrat v Žiline o náhradnom rodičovstve. Dnes okrem tejto témy rovnocennú časť našej práce predstavuje aj podpora biologických rodín. A nakoniec sa ukazuje, že všetky rodiny potrebujú v zásade to isté, len možno v inom čase, v inej intenzite. Dôležité pre rodičov, ktorí sa starajú o prijaté dieťa, ale aj pre rodičov biologických je, že sa majú v náročných časoch o koho oprieť. Že na problémy nie sú sami. Že je tu niekto, kto nie je ponorený v ťažkostiach, kto má nadhľad, skúsenosť a odbornosť.

 

Kde nás nájdete?

Naša adresa je Republiky 31, Žilina.

Približne päť minút peši od autobusovej stanice či Hlinkovho námestia. 

 

Pracujeme v kancelárii ale aj u vás doma, terénne v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

 

Kto môže byť naším klientom?

 • dieťa či mladý dospelý hľadajúci pomoc či radu
 • tehotné ženy v ohrození
 • dospelý, ktorý má záujem prijať dieťa do svojej starostlivosti
 • rodič - biologický, adoptívny, pestúnsky, profesionálny, ktorý sa potrebuje poradiť o svojom rodičovstve a jeho presahu
 • rodina - náhradná i tá, ktorá sa ocitla v neľahkej životnej situácii
 • príbuzní, ktorí majú v rodine prijaté dieťa

Čo ponúkame?

 • sociálno-právne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo a psychoterapeutické programy
 • výchovné poradenstvo
 • vyhľadávanie náhradných rodičov
 • prípravu na náhradné rodičovstvo (NRS) a na profesionálne rodičovstvo pdf Základné informácie o príprave žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť v Centre Návrat Žilina.
 • venujeme sa sprostredkovaniu detí do rodín
 • sprevádzame náhradných rodičov pri interakciách s dieťatkom
 • služby pri/po prijatí dieťaťa do starostlivosti (adopcia, pestúnska starostlivosť, NOS)
  • poradenstvo pri adoptívnom dojčení
  • masáže, dotyková terapia
  • filiálna terapia - tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie
  • práca so životnou históriou dieťaťa
  • skvalitňovanie pripútania rodiča a dieťaťa
  • sandplay terapia
  • konzultácie o terapeutickom rodičovstve
 • pomoc mladým dospelým žijúcim v NR a ich súrodencom
 • sprevádzanie rodiny pri kontakte s biologickou rodinou dieťaťa
 • konzultácie a sprevádzanie rodičovstvom pri náročných situáciach (vrátenie dieťaťa do DeD, do biologickej rodiny.. a i.)
 • psychoterapiu pod supervíziou - individuálna, párová aj s celou rodinou
 • kluby náhradných rodín (http://www.navrat.sk/co-robime/kluby)
 • víkendové pobyty pre náhradné rodiny s rozličnými témami
 • dobrovoľník do rodiny - odľahčovacia služba
 • poradenstvo v FAS (fetal-alkoholový syndróm)
 • vzdelávame laickú aj odbornú verejnosť
 • v našom Centre nájdete aj zaujímavú odbornú knižnicu, tiež publikácie a tričká z dielne Návrat-u.

 

Tím Centra Návrat v Žiline 

Kontakt:

tel.     041/ 7 234 273,

            +421 907 706 523
mail:  navratza@navrat.sk  

Republiky 31, 010 01 Žilina

 


Pozývame vás na stretnutie dobroprajníkov Návratu pri koláčiku s hrami pre deti. Už 20.5. v rámci Restaurant day v záhrade pri Budatínskom hrade.

V Centre Návrat v Prešove a Žiline hľadáme dobrovoľníkov k deťom najmä na kluby a víkendové pobyty.

Mladých ľudí, ktorí plánujú osamostatniť sa a nestratiť sa v živote, pozývame na školenie vo finančnej gramotnosti.

Pozývame na prvé stretnutie Klubu 22.4.2016 od 16:30 do 19:00

Pozývame vás na odborný seminár o tom, ako pomôcť dieťaťu prijať jeho životnú históriu. Prečo je to pre dieťa dôležité, ako hľadať a dopĺňať chýbajúce informácie.

Pozývame Vás na seminár o dotykovej terapii a masážach detí 15. 3. a 29. 3. v Centre Návrat v Žiline.

Máte voľný čas a chuť urobiť v ňom niečo pre iných? Hľadáme dobrovoľníkov na rôzne aktivity v Centre Návrat v Žiline.

Po dlhšej dobe sa stretne Klub náhradných rodín aj v Považskej Bystrici a hneď so zaujímavými hosťami z Asociácie náhradných rodín

Najskôr ceruzkou, potom atramentovým perom. Naša prváčka trénovala kruhy, čiarky, lastovičky... A v októbri to prišlo. Napísala „mama“. Pozerala som s mokrými očami, ako si spokojne píše všetky tie oblúčiky, potom ma vystískala, a pokračovala – ďalší riadok „mama“. Zrazu prišla otázka: Keď je „Ema“ s veľkým písmenom, nemám tak písať aj „Mama“?  Pre ňu je mama vlastné meno, pre konkrétneho človeka. To slovo má pre ňu zmysel.

 

Myslela som na iné deti, pre ktoré je mama len slovo. Čoskoro sa naučia písať aj teta alebo ujo. Ale to sú pre ne len oslovenia pre 10 osôb, ktoré sa striedajú v službe v detskom domove.

 

Našťastie, v náhradných rodinách je to inak. Občas tieto deti (najmä ak prišli do rodiny staršie) svojich pestúnov neoslovujú mama a otec, ale teta a ujo. Sú však pri nich stále tí istí – jedna teta, jeden ujo. A možno - rovnako ako moja dcéra - zaváhajú, či nenapísať Teta a Ujo. To je viac ako jednotka z domácej úlohy.

 

Príchod mojich prijatých detí bol/je veľká vec. Ale každodenný život sa nám skladá z maličkostí. Tých momentov, kedy som vďačná, že moje deti majú rodinu, je neúrekom.

 

A teraz už ideme trénovať S. Ešte pár týždňov, a napíše aj Starká a Starký. 

 

Eva Stanková, pestúnska mama