Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

„A ty kde bývaš?“ Obľúbená otázka mojej trojročnej dcéry. Pýta sa ju často, každého, koho stretne. Inak tomu nebolo ani na víkendovom pobyte náhradných rodín na Kysuciach.

 

 

A práve tam mala reakcia na detskú zvedavosť zvláštny význam. Každé z takmer 30 detí malo na Luckinu otázku odpoveď. Ozajstnú odpoveď. Bývajú v rodine, majú domov. Nie detský „domov“, ale blízkych ľudí, ktorí vedia, že dostatok jedla a hračiek je primálo.

 

Posledný septembrový víkend sme s 12 náhradnými rodinami strávili v Oščadnici. Po odznení únavy z dovolenky mi zostali krásne spomienky a najmä pocit vďačnosti. Vďačnosti všetkým, ktorí to tak trochu riskli a prišli – podeliť sa o svoj čas, skúsenosť, radosti i starosti, nápady, ale aj o koláče, jabĺčka, oblečenie pre deti či tipy na hru...

 

Víkendové stretnutie bolo výsledkom spolupráce OZ Tilia z Rajca a Centra Návrat v Žiline. Nosnou témou pobytu bola Životná história prijatých detí. V rámci blokov pre rodičov nám tému sprostredkovali Ivetka Keblušková a Majka Brezániová z Centra Návrat v Žiline. Ďakujeme im, aj dobrovoľníkom, ktorí venovali čas našim rozmanitým deťom. Nechýbali prírodovedné aj výtvarné aktivity, šport, hry, „pokladovka“ či filmový večer. Veľké nadšenie sprevádzalo spoločnú tvorivú dielňu detí a rodičov – namaľovali si svoje originálne tašky.

 

Cestou z pobytu, keď už dievčatá zadriemali v aute (a prestali riešiť, kto kde býva, ako veľmi ich ľúbim, koľko má mravec nôh a či je v lese tiger), rozmýšľala som, čo budeme maľovať na ďalšom pobyte. Tešíme sa naň už teraz. Lebo je dobré zopakovať si, kde sme kto doma a aká bola cesta do nášho domova.

 

Eva Stanková

náhradná mama

 

Pobyt náhradných rodín sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne (projekt Kukučie mláďatá) a spoločnosti Siemens, s.r.o. (zamestnanecký grantový program). Projekt Kukučie mláďatá zahŕňa množstvo ďalších aktivít. Medzi ne patrí podpora žilinského klubu náhradných rodín - vytvorenie klubovej knižnice, ekovýchovné a tvorivé aktivity pre deti na stretnutiach klubu a vzdelávanie dobrovoľníkov (kurz prvej pomoci zameraný na pomoc deťom). Veľký záujem náhradných rodín je aj o seminár v Žiline so Janette Motlovou – Rómske dieťa v nerómskej rodine.