Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Prečítajte si ako sa pozerá na adopciu starý otec Peter.

Pozývame vás na poradensko- zážitkový pobyt pre náhradné rodiny.

Terapia dotykom rozvíja vnímavé a rešpektujúce opatrovateľské zručnosti pre veľmi zraniteľnú skupinu detí.

V Centre Návrat v Prešove a Žiline hľadáme dobrovoľníkov k deťom najmä na kluby a víkendové pobyty.