Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Prosba, upozornenie, pripomienka a prianie k 2% z dane.

Osobné stretnutia obmedzujeme na nutné minumum, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.

 

Klienti, volajte Infolinku nielen o adopcii 0907 80 80 80.

 

Ak chcete kontaktovať ekonomické alebo PR oddelenie, volajte 0905 216 745.

 

Chceme tu byť pre Vás a ďalších klientov aj zajtra, aj o týždeň, aj o mesiac

 

Preto pracujeme čo najviac na diaľku, aby sme odmedzili všetky kontakty a šírenie vírusu. Máme na vás ale čas a odporúčame Vám, aby ste využili telefonický alebo mailový kontakt, po dohode aj skype alebo iné technologické možnosti.

 

Buďme zdraví!

 

Pripravované vzdelávacie semináre, workshopy, akreditovaný tréning profesionálnych rodičov a iné skupinové aktivity predbežne do konca mája rušíme.

 

 

Plánovaný tréning profesionálnych rodičov je zrušený, prihlasovanie je pozastavené. Aktuálne informácie o novom termíne sledujte v tomto článku v nasledujúcich týždňoch. Prihlásení záujemcovia dostanú informáciu e-mailom.

Čo sme robili? Veľa aktivít, veľa tém, ale 1 cieľ - aby deti boli vo svojej rodine, škole, komunite v bezpečí a prežívali zdravé vzťahy.

ZMENA TERMÍNU! Ako plánovať intervencie, keď už máme za sebou sociálnu diagnostiku rodiny?

vzťahová väzba s traumatizovaným dieťaťom -

porozumenie dieťaťu s FASD -

vedenie stretnutí viacerých strán

Ako napísať stručne a výstižne o podpore náhradných rodín? Ako napísať o tom, ako robí Návrat „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí”? Ako popísať jeden rok tejto práce?

Tento článok je možno tak trochu správa o detstve niektorých detí, premýšľanie o ich rodičoch, ale tiež o zdrojoch okolo rodín. A asi to je správa aj o nás - o našom hľadaní, prekonávaní bariér, hľadaní konsenzov a kompromisov, o úspechoch i neúspechoch a o „držaní sa” nádeje.

Rozhovor s pestúnskou mamou o terapii dotykom a o tom, ako im pomáha s upevnením vzťahovej väzby s prijatým synom.

 

Vzťahy z detstva ovplyvňujú všetky naše ďalšie vzťahy. Zmeniť ich nemôžeme, ale môžeme im porozumieť. A aj svoje deti vychovávať s hlbším porozumením.