Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Deti, ktorým v Návrate pomáhame, prežívajú ťažké situácie vo svojej rodine alebo sa snažia opäť uveriť v to, že môžu žiť v dlhodobých bezpečných vzťahoch v náhradnej rodine. Aby sme im vedeli skutočne pomôcť, potrebujeme poznať ich pocity a prežívanie. Pomôcť im, aby sa nám s nimi zdôverili.

 

Súbor komunikačno-diagnostických nástrojov pre vedenie rozhovoru s deťmi FOCUSBOX nám pomôže prelomiť bariéru, pretože vzbudzuje zvedavosť detí a motivuje ich vyjadriť, čo prežívajú.

 

Pomôžte nám získať 2 FOCUSBOXs a školenie na ich používanie pre našich terénnych sociálnych pracovníkov.

 GivingTuesday podporim financne button

 

Spolu sa v rámci #GivingTuesday, medzinárodného dňa štedrosti, snažíme získať na tento účel 540 eur. Budeme vďační za Vašu jednorázovú podporu v akejkoľvek výške či zdieľanie projektu medzi priateľmi.

 

Ak sa rozhodnete pre pravidelný dar, podporíte aj využitie FOCUSBOXs priamo v praxi - pravidelné návštevy rodín, pri ktorých ich naši terénni sociálni pracovníci budú používať.

 

Ďakujeme za Vašu pomoc!

 


Ako sa inak môžete zapojiť do #GivingTuesday?