Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

V čase, keď nie je možné realizovať aktivity osobne vám ponúkame online ochutnávkový webinár s názvom:

 

Základy Terapie dotykom ako podpora nosných vzťahov dieťaťa

 

Čo Vás na ňom čaká?

 

  • dobrodružné aj nedobrodružné putovanie krajinou Terapie dotykom
  • "fakultatívne" sebavýlety k atraktívnym miestam tejto krajiny (vlastný zážitok)
  • malá prehliadka pohorí a údolí tejto krajiny (aby ste sa pokochali krajinou, ktorej objavenie je pre nás všetkých neopakovateľné krásne, dobré a ešte aj užitočné)
  • inšpirácie z tejto krajiny pre našu profesionálnu prax

Cieľom webináru je sprevádzať vás v čase všeobecného Nedotyku aspoň trochu do kraiiny Dotyku, kde môžete spolu so svojimi klientmi prežívať radosť z obnovy, prípadne prehĺbenia vzájomných vzťahov. Webinár je koncipovaný pre profesionálov v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, prípadne pre profesionálov v rámci sociálnych služieb zasahujúcich rodiny s deťmi v rizikových sociálnych situáciách

 

11.novembra 13,00 - 16,00, webinár bude cez aplikáciu Zoom

Prihlásiť sa môžete do 4.11.2020 na tomto linku: https://forms.gle/riFDWnF3CLzzG4LV6

Príspevok na webinár: 15 eur uhraďte najneskôr týždeň pred konaním webinára, teda 4.11.2020 na účet SK14 3100 0000 0040 0045 8116, použite variabilný symbol 11112020.

 

Ako získate link na webinár? Všetci účastníci, ktorí budú prihlásení a budú mať uhradený príspevok dostanú link na webinár 10.11.2020 dopoludnia.

 

Webinár vedú:

Dana Koníček Žilinčíková, trénerka a supervízorka lektorov terapie dotykom

Mária Brezániová, lektorka terapie dotykom