Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Od 14.4.2020 sa Návrat, o. z. stal subjektom hospodárskej mobilizácie. Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 179/2011 Z. z. sme povinní plniť príkazom uložené opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v tomto príkaze v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania poskytovania starostlivosti a odbornej pomoci, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje svojim klientom.

 

pdfPríkaz o určení subjektu hospodárskej mobilizácie

 

V súvislosti s potrebnými opatreniami proti šíreniu COVID 19, ochranou klientov a zamestnancov a zachovaním výkonu opatrní SPODaSK sme vypracovali docxKrízový plán - terénne služby a terénny výkon opatrení SPODaSK v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

Pridali sme sa tiež k spoločnej výzve pdfSpájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19, v ktorej definovali rôzne subjekty pracujúce so zraniteľnými komunitami riziká a potreby týchto skupín v súvislosti s pandémiou.