Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Krízu možno definovať ako ťažkú, zhoršenú situáciu. Zároveň je však v nej obsiahnutá aj istá nádej a odhodlanie: kríza je rozhodujúci okamih, po ktorom nastáva obrat. Teda je časom, kedy bolo spochybnené doterajšie fungovanie a uvažovanie (o svete, druhých i sebe), aby to uvoľnilo cestu novému a lepšiemu.

 

Tak je možné sa pozerať aj na súčasný stav, na ktorý nik z nás nebol pripravený, ani najväčší pesimista