Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

pozvanka na jesenne seminare BA2 1

Prihlasovanie na adrese: ivana.kmetova@navrat.sk

Číslo účtu: SK14 3100 0000 0040 0045 8116. Prosím, uveďte pri každej platbe správny variabilný symbol podľa dátumu seminára.