Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Chceli by sme prostredníctvom tohto projektu posilniť schopnosti a zručnosti učiteľov vytvárať psychické bezpečie pre tieto deti v bežnom školskom prostredí. Rozšíriť bezpečie pre deti s náročným začiatkom detstva - od náhradnej rodiny smerom ku školskému prostrediu a podporiť náhradné rodiny a rodiny v ohrození v komunikácii s učiteľmi v záujme dieťaťa.

 

Spolupracujeme s viacerými odborníkmi zo školstva, využívame ich skúsenosti a náhľad. Pre lepšie porozumenie školskému prostrediu plánujeme v októbri fokusovú skupinu, kde na konkrétnom prípade budeme spoločne hľadať realistické riešenia situácie dieťaťa a identifikovať existujúce zdroje, ktoré môžu učitelia v pomoci dieťaťu využiť.

 

20180311 114217 2235 D600

 

V rámci projektu vytvárame stránku, na ktorej sa učitelia ale aj rodičia dozvedia napríklad to, ako sa prejavuje dieťa s ťažkým životným príbehom, aké základné kroky voči dieťaťu môžu urobiť, aby im viac porozumeli, čomu je dobre sa vyhnúť a mnoho ďalšieho.

 

Zrevidovali sme aj staršiu publikáciu, ktoré sme vydali nanovo s názvom Školák v náhradnej rodine, ktorú si možno objednať na adrese zuzana.roy@navrat.sk.

 

Súčasťou projektu sú aj semináre pre učiteľov na túto tému a nové vydanie publikácie pre učiteľov a asistentov, ktorí sa v škole stretnú s deťmi z náhradných rodín a rodín v ohrození. Poukazuje na špecifické potreby a správanie detí, ktoré majú zložitú životnú históriu. 

 

Ďakujeme Nadácii Orange za podporu.

70504887 477729852777872 8203413318048677888 n