Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina


Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození, v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ale aj v školstve a zdravotníctve na odborný seminár, realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom: Sociálna diagnostika - využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

 
Oboznámite sa s konceptom vzťahovej väzby, konceptom spracovania strát, budeme sa venovať chudobe ako fenoménu, ktorý ovplyvňuje situáciu rodín, pozrieme sa na vlastné zdroje a limity, ktoré ovplyvňujú našu prácu s klientom, čaká vás množstvo aktivít, kazuistiky a samozrejme priestor na zdieľanie skúseností a inšpirácií.

 

Tento seminár už absolvovalo viac ako 500 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na zasielanie prihlášok je 17.1.2020.

 

Termín: 11.-12.2.2020, 8:30-16:30

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, VS: 11022020. Príspevok je potrebné uhradiť do 28.01.2020.

Min počet účastníkov: 10

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

Prihláška: https://forms.gle/VduTqUYghwAnDA4S7

 

Pozvánka na tlač:  PozvankaSocialna diagnostika.pdf

 

Lucia Žiaková